Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Рішення Ради Старійшин від 27 квітня 2013 року

1. Організаційно-кадрові питання

1.1. Оновлення складу Ради Старійшин.

1.2. Розгляд заяв про прийняття до колективних членів МГО «Ми Українці»

2. Підсумки виконання основних завдань МГО «Ми Українці» за період з квітня 2012 року по квітень 2013 року. ( звіти голови та заступників голови Ради Старійшин). 

3. Затвердження Положення про громадський рейтинг «Видатні українці сучасності»

4. Затвердження Положення про Інтелект-клуб : « Майбутнє України »

5. Затвердження Положення про членські та благодійні внески членів МГО «Ми Українці»

6. Затвердження плану заходів щодо проведення чергового з’їзду МГО «Ми Українці»

6.1. Визначення дати та місця проведення

6.2. Визначення порядку денного з’їзду  

6.3. Визначення квоти представництва делегатів на з’їзд від місцевих відділень МГО «Ми Українці»

На засіданні прийняті такі рішення:

1.1.  

1.1.1. Виключити з членів Ради Старійшин Железняка М.Г., Білозір О.В., Чижмарь К.І., Гдичинського Б.П., Боровика Є.О.

1.1.2. Враховуючи, що Гнатюк В.М., обраний з’їздом МГО «Ми Українці», рішення про виключення Гнатюка В.М., винести на затвердження на наступний з’їзд.

1.1.3. Включити до складу членів Ради Старійшин Баса О.Д., Беца І.І., Гаврилова Ю.В., Горобчука В.Ю., Побужанську А.В., Ільницького М.С.

1.1.4. Погодити звільнення Ходаковського В.М. з посади першого заступника Голови Ради Старійшин та Гумена А.Б. з посади заступника Голови Ради Старійшин.

1.1.5.  Погодити призначення Бачука Б.Я. на посаду першого заступника Голови Ради Старійшин, Горобчука В.Ю. на посаду заступника Голови Ради Старійшин та Матяш І.Б. на посаду заступника Голови Ради Старійшин.

1.1.6.  Виключити Гумена А.Б. з членів Ради Старійшин з послідуючим затвердженням цього рішення на наступному з’їзді МГО «Ми Українці».

1.1.7.  Враховуючи, що Ходаковський В.М. одночасно є головою Київського міського відділення МГО «Ми Українці» доручити члену Ради Старійшин Редуну М.А. скликати конференцію Київського міського відділення, на якій заслухати звіт голови відділення та прийняти рішення про можливість перебування Ходаковського В.М. на посаді голови міського відділення.

1.1.8.  Розглянути питання перебування Ходаковського В.М. в Раді Старійшин з враховуванням рішення конференції Київського міського відділення на наступному з’їзді МГО «Ми Українці».

1.2.Відповідно до поданих заяв прийняти до колективних членів МГО «Ми Українці» Всеукраїнську громадську організацію «Громада і закон», громадське об’єднання «Вибір» та Київське відділення Всеукраїнського благодійної організації «Український фонд культури».

2.1. Взяти до уваги підсумки виконання основних завдань  МГО «Ми Українці»  в період з квітня 2013 року по квітень 2013 року.

2.2. Затвердити основні заходи МГО «Ми Українці» на період з квітня 2013 року по грудень 2013 року, з врахуванням пропозицій Плаксюка Ю.О., Гаврилова В.Ю., Шестака І.Ю.

2.3. Доручити Контрольно-ревізійній комісії перевірити джерела надходження та використання коштів першим заступником Ходаковським В.М. та Гуменом А.Б., які вказані у їх письмовому звіті. Подати висновок КРК про результати перевірки до 15 травня 2013 року. Дозволити Контрольно- ревізійній комісії, при  необхідності,  залучати до проведення перевірки членів Ради Старійшин.

3.1. Затвердити положення про Рейтинг Міжнародної Громадської Організації «Ми Українці» «Видатні українці сучасності», з урахуванням пропозицій Шестака І.Ю. та Плаксюка Ю.О..

3.2.  Погодити призначення Шестака І.Ю. головою Вищої Рейтингової комісії та доручити в стислі терміни сформувати персональний склад Вищої Рейтингової комісії та експертної ради.

4.1.Затвердити положення про Інтелект-клуб «Майбутне України» з пропозиціями Бачука Б.Я., Горбуновою Л.М. та Тимчука П.Н.

4.2.Погодити призначення Шомпол О.А. директором інтелект-клубу «Майбутне України» та доручити в стислі терміни організувати роботу клубу.

5.1. Затвердити Положення про членські та благодійні внески МГО «Ми Українці» з урахуванням пропозицій Тимчука П.Н. та Бачука Б.Я..

6.1. Затвердити план заходів щодо проведення чергового з’їзду МГО «Ми Українці» 

6.2. Визначити дату проведення з’їзду 02.06.2013 р. Місце проведення – Київський міський палац ветеранів.

6.3. Затвердити попередній порядок денний з’їзду:

  1. Підсумки роботи МГО «Ми Українці» за період з квітня 2012 року по квітень 2013 року.
  2. Затвердження першочергових завдань МГО «Ми Українці» на поточний рік.
  3. Оновлення складу керівних органів МГО «Ми Українці».
  4. Різне

6.4. Визначити квоти представництва делегатів на з’їзд від обласних відділень МГО «Ми Українці» в кількості по 2 особи від області (в тому числі і керівники обласних відділень та  по одному представнику від колективних членів).