Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №3 Засідання Ради Старійшин від 1 червня 2019 року

Всього членів Ради Старійшин: 33

Присутні: 18, відсутні: 15

Запрошені: Вінничук Наталія Олександрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про хід виконання плану дій на 2019 рік щодо виконання першочергових завдань ГО «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці» на 2018- 2019 роки;
 2. Визначення дати та порядку денного З’їзду МГО;
 3. Визначення квоти для обрання делегатів на З’їзд від обласних відокремленних підрозділів МГО;
 4. Затвердження плану заходів по підготовці З’їзду;
 5. Щодо перереєстрації відокремлених структурних підрозділів;
 6. Щодо сплати та використання членських внесків;

ПИТАННЯ 1:

Слухали:

Голову Ради Старійшин - Гармаш Катерину Григорівну, яка оголосила звіт про хід виконання плану дій на 2019 рік щодо виконання першочергових завдань ГО «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці» на 2018 - 2019 роки.

Перший заступник Голови Ради Старійшин Горбунова Л.М. запропонувала в рамках надання безоплатної правової допомоги запровадити надання юридичної консультації в телефонному режимі.

Для цього скласти та оприлюднити на сайті графік надання юридичних консультацій адвокатами та юристами громадської організації.

Заступник Голови Ради Старійшин – Протчева Тетяна Іванівна запропонувала запровадити на сайті громадської організації рубрику з культурно-патріотичного напрямку і готова регулярно надавати інформацію з цього напрямку.

Шестак І.Ю. запропонував створити рубрику на сайті «Здоров’я нації – міць держави», на який висвітлювати актуальну інформацію щодо новітніх розробок в сфері медицини, реабілітації, рекреації і т.ін.

Вінничук Н.О. запропонувала розширити представництво ГО «МГО «Ми Українці» за кордоном, зокрема розглянути питання про відкриття відділень в Аргентині, Мексиці, Туркменістані та Вірменії.

Окрім того запропонувала здійснити інформаційну підтримку випуску в друк клінічної настанови «Медико-психологічна реабілітація учасників бойових дій та інших надзвичайних ситуацій в санаторно-курортних умовах», яка готується до друку за ініціативи та підтримки Богомолець Ольги Вадимівни, голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Логачев В.І. запропонував відкрити відділення в Італії, Грузії, Ізраїлі та Швейцарії. Окрім того запропонував створити You Tube – канал, на якому висвітлювати різні точки зору щодо подій в Україні, в світі, в суспільстві і т. ін..

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

 1. Створити та розмістити на сайті МГО графік надання юридичних консультацій в телефонному режимі фахівцями у сфері права, які є членами МГО.
 2. Запровадити на сайті громадської організації рубрику з культурно-патріотичного напрямку та рубрику ««Здоров’я нації – міць держави».
 3. Доручити членам оранізації: Протчевій Т.І., Логачеву В.І.,Даценко Т.М., Віннічук Н.О. вивчити питання про створення відділень(представництв) МГО в Аргентині, Мексиці, Туркменістані , Вірменії, Італії, Грузії, Ізраїлі та Швейцарії.
 4. Здійснити інформаційну підтримку клінічної настанови «Медико-психологічна реабілітація учасників бойових дій та інших надзвичайних ситуацій в санаторно-курортних умовах»
 5. Створити You Tube – канал МГО.

ПИТАННЯ 2

Слухали:

Голову Ради Старійшин - Гармаш Катерину Григорівну, яка запропонувала провести З’їзд МГО, на якому прийняти рішення про оновлення складу Ради Старійшин та переобрання Голови Ради Старійшин, в зв’язку з відсутністю можливості здійснювати подальше керівництво громадською організацією.

Першого заступника Голови Ради Старійшин - Горбунову Л.М., яка запропонувала провести з’їзд МГО 9 листопада 2019 року. На з’їзді запропонувала розглянути крім оновлення складу Ради Старійшин, першочергові завдання на наступні два роки.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

 1. Провести VІІ З’їзд МГО «Ми Україні» 9 листопада 2019 року, місце проведення визначити не пізніше вересня 2019 року.
 2. Затвердити наступний Порядок денний З’їзду:
  1. Про обрання Голови та Секретаря З’їзду.
  2. Про підсумки діяльності Громадської організації «МГО «Ми Українці» з жовтня 2017 року по листопад 2019 року.
  3. Про затвердження першочергових завдань МГО «Ми Українці» на наступні 2 роки.
  4. Про оновлення складу Ради Старійшин МГО «Ми Українці».
  5. Про переобрання голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці».
  6. Про уповноваження особи для виконання представницьких функцій щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ 3

Слухали:

Заступника голови Ради Старійшин Шомпол О.А., яка запропонувала визначити для участі в З’їзді МГО по 1 делегату від кожного обласного відділення організації.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Визначити квоту для участі в з’їзді – по 1 делегату від обласного відділення МГО. Крім того, врахувати що делегатами З’їзду поза квотою є всі члени Ради Старійшин та члени Контрольно-ревізійної комісії.

ПИТАННЯ 4

Слухали:

Першого заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М., яка запропонувала план заходів по підготовці VIІ З’їзду МГО.

Голосували:

«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Затвердити запропонований план заходів по підготовці VIІ З’їзду МГО (додається).

ПИТАННЯ 5

Слухали Голову Ради Старійшин Гармаш К.Г., щодо необхідності здійснення перереєстрації відокремленних структурних підрозділів МГО, з метою приведення у відповідність до назви організації її відокремлених підрозділів.

Окрім того Гарамаш К.Г. наголосила на необхідності зміни тих керівників відокремлених підрозділів, які з тих або інших підстав не забезпечують діяльність МГО на місцевому рівні. Для виконання зазначеної роботи, запропонувала визначити відпровідальними за областями наступних членів Ради Старійшин, а саме:

АРК, м. Севастополь — Лісний Леонід Леонтійович,

Вінницька область —Побужанська Анжела Василівна,

Волинська область — Бачук Богдан Ярославович,

Дніпропетровська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Донецька область — Мурашов Андрій Юрійович,

Житомирська область— Беца Іван Іванович,

Закарпатська область — Санченко Алевтина Євгенівна,

Запорізька область — Калмиков Дмитро Миколайович,

Івано-Франківська область — Красовська Уляна Дмитрівна,

Київська область— Арнаутова Леся Михайлівна,

Кіровоградська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Луганська область— Гармаш Катерина Григорівна,

Львівська область — Шестак Ігорь Юрійович,

Миколаївська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Одеська область — Бондарчук Валентин Володимирович,

Полтавська область – Даценко Тетяна Миколаївна,

Рівненська область — Шупеня Валентин Миколайович,

Сумська область — Шомпол Олена Анатоліївна,

Тернопільська область — Корнієнко Марина Сергіївна,

Харківська область — Бобровникова Наталія Пилипівна,

Херсонська область — Конєв Олександр Петрович,

Хмельницька область — Кузь Олександр Родіонович,

Черкаська область — Магдич Віталій Петрович,

Чернівецька область — Шупеня Микола Миколайович

Чернігівська область— Горбунова Лідія Миколаївна,

м. Київ — Редун Микола Антонович, Протчева Тетяна Іванівна.

Голосували:

«За» - 18, «Проти»- 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Визначити відповідальними за перереєстрацію відокремлених підрозділів на обласному рівні наступних членів Ради Старійшин:

АРК, м. Севастополь — Лісний Леонід Леонтійович,

Вінницька область —Побужанська Анжела Василівна,

Волинська область — Бачук Богдан Ярославович,

Дніпропетровська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Донецька область — Мурашов Андрій Юрійович,

Житомирська область— Беца Іван Іванович,

Закарпатська область — Санченко Алевтина Євгенівна,

Запорізька область — Калмиков Дмитро Миколайович,

Івано-Франківська область — Красовська Уляна Дмитрівна,

Київська область— Арнаутова Леся Михайлівна,

Кіровоградська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Луганська область— Гармаш Катерина Григорівна,

Львівська область — Шестак Ігорь Юрійович,

Миколаївська область — Гармаш Катерина Григорівна,

Одеська область — Бондарчук Валентин Володимирович,

Полтавська область – Даценко Тетяна Миколаївна,

Рівненська область — Шупеня Валентин Миколайович,

Сумська область — Шомпол Олена Анатоліївна,

Тернопільська область — Корнієнко Марина Сергіївна,

Харківська область — Бобровникова Наталія Пилипівна,

Херсонська область — Конєв Олександр Петрович,

Хмельницька область — Кузь Олександр Родіонович,

Черкаська область — Магдич Віталій Петрович,

Чернівецька область — Шупеня Микола Миколайович

Чернігівська область— Горбунова Лідія Миколаївна,

м. Київ — Редун Микола Антонович, Протчева Тетяна Іванівна.

ПИТАННЯ 6

Слухали Голову Ради Старійшин Гармаш К.Г., яка прозвітувала про використання членських внесків за період з червня 2018 року по червень 2019 року, та наголосила на необхідності виконання членами Ради Старійшин своїх зобов’язань по сплаті членських внесків.

Голосували:

«За» - 18, «Проти»- 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

З метою сталого функціонування сайту МГО, випуску газети «Ми всі Українці» та розвитку діяльності організації, забезпечити виконання членами Ради Старійшин своїх зобов’язань по сплаті членських внесків.

Голова Ради Старійшин К.Г. Гармаш