Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №3 Засідання Ради Старійшин від 12.04.2014 р.

м.Київ, пер. Музейний 10.,оф.506                                                                 12.04.2014 р.
Головуючий – Бачук Б.Я.
Секретар – Дзюба Н.В.
Всього членів Ради Старійшин: 57 осіб
Присутні:  29 осіб                                                                                               

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення структурного підрозділу «Інститут суспільних ініціатив».

Доповідач: Бачук Б.Я.

2. Затвердження Положення про Інститут суспільних ініціатив.

Доповідач: Горбунова Л.М.

3. Організаційно - кадрові питання.

3.1. Про призначення директора Інституту суспільних ініціатив.

Доповідач: Горбунова Л.М.

3.2. Про створення представництва МГО  «Ми Українці» у Франції.

Доповідач: Бабій О.В.

3.3. Про співпрацю з громадською організацією «Офіцерський корпус»

Доповідач: Бачук Б.Я.

3.4. Про погодження кандидатури Санченко А. Є. для призначення заступником голови Ради Старійшин.

Доповідач : Горбунова Л.М.

4. Різне

Регламент роботи: початок  в 11.00; для доповіді - до 15 хв., для виступів - до 5 хв., - для запитання до 1хв., - для відповіді на запитання до 2 хв.                                                                         

Завершити роботу засідання до 13.00    

I. СЛУХАЛИ:

Бачука Б.Я. про створення структурного підрозділу «Інститут суспільних ініціатив». 

УХВАЛИЛИ:

1.1.Створити структурний підрозділ «Інститут суспільних ініціатив»  

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

ІI.СЛУХАЛИ:      

Горбунову Л.М. про затвердження Положення про Інститут суспільних ініціатив. В Положенні 3 розділи: 1 розділ – це загальні положення, в яких зазначено основні завдання та основна мета діяльності Інституту; 2 розділ – це питання діяльності Інституту, права Інституту та повноваження директора Інституту; 3 розділ – це організація роботи Інституту.

ВИСТУПИЛИ:      

Тимчук  П.Н. з пропозицією додати до пункту 1.2. « а також за внутрішніми розпорядженнями директора», до пункту 1.4. додати «підтримка та надання допомоги членам Інституту суспільних ініціатив МГО «Ми Українці», додати до пункту 2.4. « Інститут очолює директор Інституту, який має вищу юридичну освіту», до III розділу додати «Організація роботи Інституту визначається і погоджується Статутом МГО, наказами, розпорядженнями та іншими рішеннями Ради Старійшин та З’їзду МГО, внутрішніми наказами директора, а також цим Положенням».

Беляєва О.В. з пропозицією напрацювати систему та модель роботи Інституту суспільних ініціатив.

Шомпол О.А. з пропозицією до пункту 2.3. додати «Інститут відповідно до покладених на нього завдань має право: приймати участь в робочих групах, які створюються державними органами і органами місцевого самоврядування…», у пункту 3.3. виправити з однини на множину «…до компетенції яких належать питання, порушені в зверненнях, що надійшли».

Бачук Б.Я. з пропозицією прийняти Положення  за основу та в цілому.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Затвердити Положення про Інститут суспільних ініціатив.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»- 29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

ІІI. СЛУХАЛИ:         

3.1. Горбунову Л.М. про призначення директора Інституту суспільних ініціатив. Запропонувала кандидата на посаду директора Інститута суспільних ініціатив – Шупеню Миколу Миколайовича, з огляду на те що, Шупеня М.М. відомий адвокат та правозахисник, в минулому заступник Міністра юстиції, має великий досвід у законопроектній роботі.

ВИСТУПИЛИ:  

Бачук Б.Я. з пропозицією підтримати кандидатуру Шупені М.М. на посаду директора Інституту суспільних ініціатив, відповідно ця кандидатура зможе багато привнести та реалізувати цікавих ідей безпосереднього для Інституту.

Шупеня М.М. висловився про те, що Інститут суспільних ініціатив перш за все повинен займатись конкретними справами, вибрати 2-3 напрямки. Також вже відбулись ряд зустрічей про співпрацю, на наступних засіданнях Ради Старійшин вже буде готовий план дій. 

УХВАЛИЛИ:   

3.1.1. Призначити директором Інституту суспільних ініціатив Шупеню Миколу Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.2. СЛУХАЛИ:  

Горбунову Л.М. про створення представництва МГО «Ми Українці» у Франції. Запропонувала доручити створення представництва МГО «Ми Українці» у Франції Бабій Ользі, вона має великий досвід юриста-міжнародника, багато років працювала саме у Франції, тому знає всі аспекти реєстації представництва громадської організації у Франції.

ВИСТУПАЛИ:

Бабій О. про те, що організаційно-правова форма можливо буде «асоціація» чи інша організаційно-правова форма, але назва та всі основні завдання та мета будуть відповідати статуту МГО «Ми Українці». Реєстрація такого представництва буде в межах двох календарних місяців. Юридична адреса в Парижі буде знаходитись у юридичній компанії Степана Дуньковського ( українець за походженням), який зголосився та хоче підтримати українську діаспору в Парижі.  Вже є запити провести Конгрес українських юристів в Парижі в осени з певних актуальних питань. 

Бачук Б.Я. з пропозицією призначити Бабій Ольгу керівником представництва МГО «Ми Українці» У Франції.

УХВАЛИЛИ:

3.2.1 Створити представництво МГО «Ми Українці» у Франції та призначити Бабій Ольгу керівником представництва МГО «Ми Українці» у Франції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.3. СЛУХАЛИ:

Бачука Б.Я. про співпрацю з громадською організацією «Офіцерський корпус». 

Тарана О.Л.  про те, що статут «Офіцерського корпусу» дуже подібний до статуту МГО «Ми Українці», однакові цілі та завдання. Громадська організація «Офіцерський корпус» хотіла б співпрацювати з таких питань, як: реформування силових структур, армії; створення військовопартіотичних та молодіжних лагерів, де б займались військовим та патріотичним вихованням.

ВИСТУПИЛИ:

Редун М.М. зазначив що співпраця може бути оформлена як усно так і письмово, у вигляді укладення угоди.

Нехай С.В. виступив з пропозицією, щоб громадська організація «Офіцерський корпус» звернулася до МГО «Ми Українці» з офіційним листом.

Горбунова Л.М. зазначила, що лист зі звернення надходив від «Офіцерського корпусу». Як пропозиція співпраці з громадською організацією «Офіцерський корпус» можлива в вузькому розумінні, це спортивні та військово- патріотичні бази, які будуть закріплені законодавчо, як для молоді так і для звичайних громадян для громадянської самооброни. Співпраця можлива двома шляхами: або підписання меморандуму (угода про співпрацю) або вступ до МГО «Ми Українці», як колективного члена.

Лісний Л.Л., Тимчук П.Н. запропонував доручити Раді Старійшин спільно з представниками «Офіцерського корпусу» розробити документ про співпрацю у місячний термін.

УХВАЛИЛИ:

3.3.1. Доручити Раді Старійшин спільно з представниками «Офіцерського корпусу» розробити документ про співпрацю у місячний термін.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.4 СЛУХАЛИ:    

Горбунову Л.М. про погодження кандидатури Санченко А.Є. для призначення заступником голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»

ВИСТУПИЛИ:

Горбунова Л.М. з пропозицією погодити кандидатуру на призначення заступником голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» за напрямком «зв’язки з громадськими організаціями» у зв’язку зі смертю попереднього заступника Горобчука В.Ю.

Санченко А.Є. висловила подяку за довіру, зазначила, що роботи по цьому напрямку дуже багато, особливо зі створенням Інституту суспільних ініціатив як на місцевому рівні так і на державному, голос народу повинен бути організованим.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Погодити кандидатуру Санченко А.Є. для призначення заступником голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

IV СЛУХАЛИ:

Горбунову Л.М. про участь МГО «Ми Українці» у виборчому процесі.

ВИСТУПАЛИ:

Шупеня М.М. з пропозицією взяти участь у підготовчому процесі президентських виборах та визначитися, якого кандидата МГО «Ми Українці» буде підтримувати. Надійшла пропозиція зі штабу Порошенка П.О. про підтримку їхнього кандидата.

Лісний Л.Л. зазначив що були звернення щодо підтримки кандидата у президента Маломужа М.Г.

Конев О.П. про те, що були зустрічі щодо підтримки кандидата у президенти Маломужа М.Г.

Тимчук П.Н. з пропозицією надати директору Інституту суспільних ініціатив доручення щодо вивчення та збору пропозицій щодо виборчої компанії.

Горбунова Л.М. з пропозицією провести позачергове засідання Ради Старійшин 16 квітня 2014 року з питанням участі МГО «Ми Українці» у виборчому процесі.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Надати повноваження Директору Інституту суспільних ініціатив Шупені М.М. вивчити думку щодо підтримки кандидатів на президентських та місцевих виборах і відпрацювати форми та методи участі МГО «Ми Українці» у виборчому процесі.

4.2. Провести позачергове засідання Ради Старійшин МГО «Ми Українці» 16 квітня 2014 року о 17.00

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»-  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

ДОДАТОК:                                                                                                                                            

1. Положення про Інститут суспільних ініціатив Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

В.о. Голови Ради   Старійшин Бачук Б.Я.
Секретар               Дзюба Н.В