Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Керівні Органи МГО «Ми Українці»

Керівними Органами МГО «Ми Українці» є З’їзд, Рада Старійшин, Голова Ради Старійшин, Правління, Голова Правління, Контрольно-ревізійна комісія.

1. З’їзд

З’їзд є Вищим керівним органом. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки.

З'їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності МГО «Ми Українці» чи її місцевих відділень та скасовувати будь-які їхні рішення.

Виключно З'їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Правління, Голову Правління;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно-ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти;
 • вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці».

2. Рада Старійшин

Рада Старійшин приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;

 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З'їзду;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці.

Персональний склад Ради Старійшин

 1. Гармаш Катерина Григорівна – Голова
 2. Горбунова Лідія Миколаївна – перший заступник Голови
 3. Арнаутова Леся Михайлівна – заступник Голови з гуманітарно-правового напрямку
 4. Корнієнко Марина Сергіївна – заступник Голови з правозахисного напрямку
 5. Протчева Тетяна Іванівна – заступник Голови з культурно-патріотичного напрямку
 6. Санченко Алевтина Євгенівна – заступник Голови з міжнародного напрямку
 7. Шомпол Олена Анатоліївна - заступник Голови з екологічного напрямку
 8. Ананьєв Євген Анатолійович - заступник Голови з просвітницького напрямку
 9. Даценко Тетяна Миколаївна - заступник Голови з питань взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими неурядовими організаціями
 10. Бачук Богдан Ярославович
 11. Банчук Ярослав Арсенійович
 12. Беца Іван Іванович
 13. Бобровникова Наталія Пилипівна
 14. Бондарчук Валентин Володимирович
 15. Горбунова Ірина Валеріївна
 16. Дьяченко Степан Архипович
 17. Калмиков Дмитро Миколайович
 18. Клівець Василь Володимирович
 19. Конєв Олександр Петрович
 20. Красовська Ульяна-Іванна Дмитрівна
 21. Кузь Олександр Радіонович
 22. Лісний Леонід Леонтійович
 23. Логачов Віктор Іванович
 24. Магдич Віталій Петрович
 25. Мурашов Андрій Юрійович
 26. Нехай Сергій Віталійович
 27. Побужанська Анжела Василівна
 28. Редун Микола Антонович
 29. Ромащенко Іван Олегович
 30. Соколовський Валентин Іванович
 31. Шестак Ігор Юрійович
 32. Шупеня Валентин Миколайович
 33. Шупеня Микола Миколайович

3. Контрольно-ревізійна комісія

Комісія здійснює перевірку статутної діяльності МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

Персональний склад Контрольно-ревізійної комісії

 1. Шереметьєва Лариса Анатоліївна – голова
 2. Духота Олексій Олександрович
 3. Малихіна Наталія Іванівна