Міжнародна громадська організація«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Керівні Органи МГО «Ми Українці»

Керівними Органами МГО «Ми Українці» є З’їзд, Рада Старійшин, Голова Ради Старійшин, Правління, Голова Правління, Контрольно-ревізійна комісія.

1. З’їзд

З’їзд є Вищим керівним органом. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки.

З'їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності МГО «Ми Українці» чи її місцевих відділень та скасовувати будь-які їхні рішення.

Виключно З'їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Правління, Голову Правління;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно-ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти;
 • вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці».

2. Рада Старійшин

Рада Старійшин приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;

 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З'їзду;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці.

Персональний склад Ради Старійшин

 1. Горбунова Лідія Миколаївна – голова
 2. Бачук Богдан Ярославович – перший заступник голови
 3. Протчева Тетяна Іванівна – заступник голови
 4. Арнаутова Леся Михайлівна – заступник голови
 5. Шестак Ігор Юрійович – заступник голови
 6. Шомпол Олена Анатоліївна – заступник голови
 7. Банчук Ярослав Арсентійович 
 8. Беца Іван Іванович
 9. Бобровникова Наталія Пилипівна
 10. Богуславська Людмила Дмитрівна
 11. Дьяченко Степан Архипович – почесний голова
 12. Калмиков Дмитро Миколайович
 13. Кисельов В’ячеслав Леонідович
 14. Клівець Василь Володимирович
 15. Конєв Олександр Петрович
 16. Кузь Олександр Родіонович
 17. Левашов Олександр Геннадійович
 18. Лісний Леонід Леонтійович
 19. Мурашов Андрій Юрійович
 20. Побужанська Анжела Василівна
 21. Проданчук Микола Георгійович
 22. Матяш Ірина Борисівна
 23. Редун Микола Антонович
 24. Санченко Алла Євгенівна
 25. Соколовський Валентин Іванович
 26. Тимчук Петро Никифорович
 27. Шупеня Микола Миколайович
 28. Арнаутова Леся Михайлівна
 29. Горбунова Ірина Валеріївна
 30. Гуйван Наталія Іванівна
 31. Логачов Віктор Іванович
 32. Ромащенко Іван Олегович
 33. Левашов Дмитро Олександрович
 34. Ломака Людмила Василівна
 35. Шупеня Валентин Миколайович

3. Правління

 • приймає рішення про створення (ліквідацію) госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, затверджує їх Статути (Положення), призначає та звільняє їх керівників;
 • здійснює господарське управління коштами і майном МГО «Ми Українці»;
 • затверджує внутрішні положення щодо діяльності МГО «Ми Українці»;
 • про свою діяльність звітує Раді Старійшин;
 • в разі необхідності скликає позачергове засідання Ради Старійшин чи позачерговий З’їзд; 
 • затверджує накази Голови Правління про призначення та звільнення з посад з числа членів Правління першого заступника та заступників голови Правління;
 • виконує інші функції за дорученням З’їзду чи Ради Старійшин.

Персональний склад Правління

 1. Банчук Ярослав Арсентійович - голова;
 2. Побужанська Анжела Василівна;
 3. Гуйван Наталія Іванівна;
 4. Шупеня Валентин Миколайович;
 5. Сальваровська Ніна Ігорівна
 6. Ромащенко Іван Олегович;
 7. Ломака Людмила Василівна;
 8. Горбунова Ірина Валеріївна;
 9. Беца Іван Іванович

4. Контрольно-ревізійна комісія

Комісія здійснює перевірку статутної діяльності МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

Персональний склад Контрольно-ревізійної комісії

 1. Гасюк Таїсія Володимирівна – голова
 2. Шереметьєва Лариса Анатоліївна
 3. Духота Олексій Олександрович