Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Керівні Органи МГО «Ми Українці»

Керівними Органами МГО «Ми Українці» є З’їзд, Рада Старійшин, Голова Ради Старійшин, Правління, Голова Правління, Контрольно-ревізійна комісія.

1. З’їзд

З’їзд є Вищим керівним органом. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки.

З'їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності МГО «Ми Українці» чи її місцевих відділень та скасовувати будь-які їхні рішення.

Виключно З'їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Правління, Голову Правління;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно-ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти;
 • вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці».

2. Рада Старійшин

Рада Старійшин приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;

 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З'їзду;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці.

Персональний склад Ради Старійшин

 1. Бобровникова Наталія Пилипівна – Голова
 2. Гармаш Катерина Григорівна – перший заступник Голови
 3. Горбунова Лідія Миколаївна – перший заступник Голови
 4. Ананьєв Євген Анатолійович - заступник Голови Ради Старійшин
 5. Бермес Зеновій Миколайович - заступник Голови Ради Старійшин
 6. Вінічук Наталія Олександрівна - заступник Голови Ради Старійшин
 7. Даценко Тетяна Миколаївна - заступник Голови Ради Старійшин
 8. Добош Олександр Ярославович - заступник Голови Ради Старійшин
 9. Побужанська Анжела Василівна - заступник Голови Ради Старійшин
 10. Протчева Тетяна Іванівна – заступник Голови Ради Старійшин
 11. Санченко Алевтина Євгенівна – заступник Голови Ради Старійшин
 12. Шестак Ігор Юрійович - заступник Голови Ради Старійшин
 13. Шомпол Олена Анатоліївна - заступник Голови Ради Старійшин
 14. Арнаутова Леся Михайлівна
 15. Бачук Богдан Ярославович
 16. Беца Іван Іванович
 17. Дьяченко Степан Архипович
 18. Калмиков Дмитро Миколайович
 19. Клівець Василь Володимирович
 20. Конєв Олександр Петрович
 21. Корнієнко Марина Сергіївна
 22. Красовська Ульяна-Іванна Дмитрівна
 23. Кузь Олександр Радіонович
 24. Лісний Леонід Леонтійович
 25. Логачов Віктор Іванович
 26. Магдич Віталій Петрович
 27. Мурашов Андрій Юрійович
 28. Німа Оксана Олегівна
 29. Редун Микола Антонович
 30. Соколовський Валентин Іванович
 31. Шупеня Валентин Миколайович
 32. Шупеня Микола Миколайович

3. Контрольно-ревізійна комісія

Комісія здійснює перевірку статутної діяльності МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

Персональний склад Контрольно-ревізійної комісії

 1. Шереметьєва Лариса Анатоліївна – голова
 2. Духота Олексій Олександрович
 3. Малихіна Наталія Іванівна