Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол № 5 Засідання Ради Старійшин від 26.05.2012 р.

Протокол №5
Засідання Ради Старійшин МГО “Ми українці”
м. Київ, вул. Бастіона, 11 26.05.2012
Голова Ради Старійшин – Горбунова Л. М. Секретар – Дзюба Н. В.

Всього членів Ради Старійшин: 25 осіб + 22 керівника обласних відділень

Присутні: 22 осіб

 1. Горбунова Лідія Миколаївна – Голова Ради Старійшин, ведуща засідання
 2. Ходаковський Віктор Миколайович – I-й Заступник голови Ради Старійшин
 3. Гумен Андрій Богданович – Заступник Голови Ради Старійшин
 4. Шестак Ігор Юрійович – Заступник Голови Ради Старійшин
 5. Шомпол Олена Анатоліївна – Заступник Голови Ради Старійшин
 6. Банчук Ярослав Арсентійович
 7. Бобровникова Наталія Пилипівна
 8. Бачук Богдан Ярославович
 9. Ведмідський Валерій Миколайович
 10. Гнатюк Володимир Миколайович
 11. Горобцов Володимир Олексійович
 12. Гуньков Анатолій Володимирович
 13. Дьяконов Ігор Петрович
 14. Дьяченко Степан Архипович
 15. Калмиков Дмитро Миколайович
 16. Кисельов В’ячеслав Леонідович
 17. Конєв Олександр Петрович
 18. Лісний Леонід Леонтійович
 19. Редун Микола Антонович
 20. Тимчук Петро Никифорович
 21. Тищенко Вікторія Григорівна
 22. Андрусяк Василь Дмитрович 

Регіональні відділення: Присутні: 10 представників

 1. Севастопольське міське відділення
 2. Житомирська обл.
 3. Вінницька обл.
 4. Запорізька обл.
 5. Київська обл.
 6. Київське міське відділення
 7. Кіровоградська обл.
 8. Луганська обл.
 9. Харківська обл.
 10. Чернігівська обл.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про план дій щодо виконання основних завдань на поточний рік. (Доповідач – Голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.).
 2. Про затвердження Положення про Гуманітарно-правові центри з надання правової допомоги. ( Доповідач – Член Ради Старійшин Бачук Б.Я.).
 3. Про хід проведення фестивалю «Український сувенір» та створення Гільдії майстрів «Український сувенір» ( Доповідач – 1-й заступник Голови Ради Старійшин Ходаковський В.М.).
 4. Про запровадження соціальних проектів «Відлуння війни» та «Здоров’я нації» ( Доповідач – Заступник Голови Ради Страійшин Шестак І.Ю.).
 5. Про заходи в інформаційній сфері. Щодо проведення конкурсу серед журналістів на краще висвітлення тематики «Ми Українці» ( Доповідач – Член Ради Старійшин Горобцов В.О.).
 6. Про заходи в сфері захисту екологічних прав громадян. ( Доповідач – Заступник Голови Ради Старійшин Шомпол О.А.).

7. Різне

Регламент роботи: початок об 11.00; час: для доповіді – до 15 хв., для виступів – до 5 хв., – для запитання до 1хв., – для відповіді на запитання до 2 хв. Завершити роботу засідання до 14.00

I. СЛУХАЛИ: Горбунову Л.М. про план дій щодо виконання основних завдань на поточний рік.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердили план дій щодо виконання основних завдань. (додається)

1.2. Закріпити членів Ради Старійшин за відповідними областями. (додається)

ІI. СЛУХАЛИ: Банчука Я.А щодо Типового Положення Гуманіторно- правових центрів та пропозицію про створення гуманітарно- правового центру на базі Юридичної компанії «Адвокат» та Правозахисної консалтингової групи, які знаходяться за адресою м.Київ., вул. Різницька, буд. 9-А. ВИСТУПИЛИ: Мурашов А.Ю. – Запропонував створити ще один гуманітарно-правовий центр на базі своєї юридичної компанії, яка знаходиться за адресою м.Київ Л.Пермовайського, 5, оф. 23

УХВАЛИЛИ:

2.1. Затвердити Типове Положення про Гуманітарно-правовий центр МГО «Ми Українці»( додається).

2.2. Рішення щодо створення 2-х гуманітарно – правових центрів, які будуть знаходитись за адресою м.Київ., вул.. Різницька, буд. 9-А ; Л. Пермовайського 5,оф.23

2.3. Погодили призначення керівників 2-х гуманітарно- правових центрів; Мурашова А.Ю.- м.Київ, вул. Л.Пермовайського,5,оф.23 ; Кузя О.Р.- м.Київ., вул. Різницька,буд.9-А, оф. 5

ІІI.СЛУХАЛИ:

Ходаковського В.М. – Надав звіт про роботу фестивалю-конкурсу “Український сувенір”. Запропонував створити Гільдію майстрів “Український сувенір”.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Взяти інформацію про роботу фестивалю-конкурсу «Український сувенір» до відома.

3.2. Ініціювати створення Гільдії майстрів “Український сувенір”.

IV.СЛУХАЛИ: Шестака І.Ю. про запровадження соціальної програми «Світ здоров’я нації», яка складається з двох проектів “Відлуння війни” та «Переможець». По проекту «Переможець» запропонував утворити оздоровчі центри у школах . По проекту “Відлуння війни” запропонував інформаційно – роз’яснюючи програми, роботу серед школярів по небезпеку знайдених боєприпасів, та необхідних дій, якщо знаходять підозрілі речі.

ВИСТУПИЛИ: Константинов В.В. – підтримав проект “Відлуння війни”, також запропонував звернутись до Мінрегіонбуд, які допоможуть у створенні цього соц. проекту.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Схвалили програму «Світ здоров’я нації», до якої входять соціальний проект «Переможець» та соціальний проект «Відлуння війни»

4.2. По проекту «Переможець» звернутися до Львівського Державного Університету Фізичної Культури щодо науково-методичного обґрунтування проекту та звернутись до Міністерства освіти та науки з ініціативою впровадження проекту «Переможець» у шкільну практику.

4.3. По проекту «Відлуння війни» звернутися з ініціативою до Міністерства освіти та науки щодо започаткування цього проекту у всіх середніх навчальних закладах України, як обов’язкового щорічного заходу .Звернутись з ініціативою до МНС з проханням сприяти призначенню лекторів-фахівців для проведення раз на рік тематичного заняття «Відлуння війни». V.СЛУХАЛИ: Горобцова В.О.про заходи в інформаційній сфері та щодо проведення конкурс серед журналістів на краще висвітлення тематики «Ми Українці»,запропонував зробити брошурки “права та обов’язки громадян”; з’ясувати питання щодо інформаційного запиту; провести конкурс серед журналістів, запропонував звернутись до глави спілки журналістів для допомоги проведення конкурсу.

УХВАЛИЛИ:

5.1. Схвалити звернутися до глави спілки журналістів щодо можливості проведення конкурсу.

VI.СЛУХАЛИ:

Шомпол О.А. про заходи в сфері захисту екологічних прав громадян, наголосила про те, що спиратись треба на проблеми та інтереси нашої організації, де найбільш потрібна наша допомога; запропонувала: – організацію громадської експертизи ( потрібні фахівці в цій галузі з МГО « Ми Українці»); – співпрацю з іншими громадськими організаціями; – розробку довідника – посібника; – запровадження дня довкілля ( на місцевому або державному рівні); – зібрати вичерпну інформацію щодо екологічної ситуації по областях; – сформувати цей проект.

УХВАЛИЛИ:

5.1.Ініціювати розробку та формування цього проекту.

5.2. Пропозицію щодо збирання інформації екологічної ситуації в областях до вересня місяця, на підставі цих даних зробити акценти для формування проекту.

ДОДАТОК:

 1. План дій щодо виконання основних завдань.
 2. Закріплення членів Ради Старійшин за областями на 1 арк. в 1 прим.
 3. Типове Положення про Гуманітарно – правовий центр МГО «Ми Українці»

Голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.
Секретар Дзюба Н.В.

Додаток № 1
Затверджено рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» від 26.05.2012 р. №5

План дій щодо виконання основних завдань

1. Для надання методичної та практичної допомоги закріпити членів Ради Старійшин за відповідними областями (регіонами). (Додаться)

2. Створити обласні відділення в АРК, Одеській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях.

3. Всім членам Ради Старійшин проаналізувати ситуацію в області за якою вони закріплені та надати практичну допомогу в організації ефективної роботи відділення, в разі необхідності ініціювати заміну керівника відділення

- Термін до 01.07.2012р. відповідальні- члени Ради Старійшин.

4. Всім керівникам обласних відділень створити додатково не менше чим 4 районних (міських) відділень до 01.09.2012 р. Організувати заповнення анкет членів організації не менше чим 50 осіб в обласному відділенні та не менше 20 осіб в районних (міських) відділеннях та подати списки членів організації до Правління не пізніше 01.09.2012р. Відповідальні – Банчук Я.А., члени Правління.

5. Створити 3 гуманітарно- правових центри в місті Києві не пізніше 11.06.2012 р. Розробити та затвердити Типове Положення про Гуманітарно- правові центри. Відповідальні – Бачук Я.А., Кузь О.Р., члени Правління

6. Всім членам Ради Старійшин разом з керівниками обласних відділень вивчити можливість створення гуманітарно- правових центрів в областях та не пізніше 01.08.2012р. надати пропозиції до Правління. Відповідальні – Банчук Я.А., члени Правління

7. Всім керівникам районних та міських відділень створити громадські приймальні та надати інформацію до Правління не пізніше 01.09.2012р. – Відповідальні – керівники обласних відділень

8. Обновити чи кадрово підсилити закордонні відділення в Росії та Італії.

Термін 01.10.2012р. Створити закордонні відділення в Германії, Польщі , Словакії, Угорщині, Чехії та розглянути можливість створення відділень організації в Канаді, США та Португалії.

Термін до 01.12.2012р. Відповідальні – Горбунова Л.М., члени Ради Старійшин

9. Створити Гільдію майстрів «Український сувенір» не пізніше 01.09.2012р.

Відповідальний – Ходаковський В.М., члени Правління

10. Всім членам Ради Старійшин надати пропозиції щодо співпраці з іншими громадськими організаціями та оформити належним чином таку співпрацю не пізніше 01.09.2012р.

Відповідальні – Горбунова Л.М., члени Ради Старійшин

11. Надати пропозиції щодо форм та методів співпраці та підтримки ветеранських організацій не пізніше 01.09.2012р.

Відповідальні – Банчук Я.А., члени Правління

12. Розробити та затвердити План заходів направлених на захист екологічних прав громадян.

Термін 01.06.2012 р.

Відповідальні – Шомпол О.А., члени Правління

Додаток До Плану дій щодо виконання основних заходів

Закріплення Членів Ради Старійшин за областями:

 1. АРК, м.Севастополь- Лісний Леонід Леонтійович
 2. Вінницька обл..- Тищенко Вікторія Григорівна
 3. Волинська обл..- Андрусяк Василь Дмитрович
 4. Дніпропетровська обл..- Левашов Олександр Геннадійович
 5. Донецька обл..- Гумен Андрій Богданович
 6. Житомирська обл..- Кисельов В’ячеслав Леонідович
 7. Закарпаться обл..- Гуньков Анатолій Володимирович
 8. Запорізька обл..- Калмиков Дмитро Миколайович
 9. Івано-Франківська обл..- Бачук Богдан Ярославович
 10. Київська обл..- Шомпол Олена Анатоліївна
 11. Кіровоградська обл..- Дьяченко Степан Архипович
 12. Луганська обл..- Горобцов Володимир Олексійович
 13. Львівська обл..- Шестак Ігор Юрійович
 14. Миколаївська обл..- Банчук Ярослав Арсентійвоч
 15. Одеська обл..- Тимчук Петро Никифорович
 16. Полтавська обл..- Ведмідський Віктор Миколайович
 17. Рівненьска обл..- Редун Микола Антонович
 18. Сумська обл..- Пенкін Володимир Михайлович
 19. Тернопільська обл..- Дьяконов Ігор Петрович
 20. Харківська обл..- Бобровникова Наталія Пилипівна
 21. Херсонська обл..- Кузь Олександр Родіонович
 22. Хмельницька обл..- Дьяконов Ігор Петрович
 23. Черкаська обл..- Гнатюк Володимир Миколайович
 24. Чернівецька обл..- Конєв Олександр Петрович
 25. Чернігівська обл..- Горбунова Лідія Миколаївна
 26. м.Київ Ходаківський Віктор Миколайович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради старійшин Міжнародної громадської організації «Ми українці» від 26.05.2012 № 5

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Гуманітарно-правовий центр
Міжнародної громадської організації «Ми українці»

І. Загальні положення

1.1. Гуманітарно-правовий центр Міжнародної громадської організації «Ми Українці» (надалі – Центр) є структурним підрозділом Міжнародної громадської організації «Ми Українці» (надалі – МГО).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Статутом МГО, наказами, розпорядженнями та іншими рішеннями МГО, рішеннями Ради старійшин МГО та З’їзду МГО, а також цим Положенням.

1.3. Основним завданням діяльності Центру є надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – правова допомога) всім верствам населення.

1.4. Правова допомога, визначена пунктом 1.3 цього Положення, надається Центром фізичним та юридичним особам безкоштовно, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та захисту, відновлення у випадках їх порушення, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

1.5. Безоплатна правова допомога передбачає такі види правових послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • складення проектів заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

1.6. Працівники Центру надають правові послуги, визначені пунктом 1.5 цього Положення в порядку, встановленому Центром.

1.7 Порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах, фізичним та юридичним особам, які займаються діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним законодавством і статутами цих організацій.

ІІ. Питання діяльності Центру

2.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги.

2.1.2. Проводить роботу з аналізу і узагальнення результатів роботи Центру.

2.1.3. Аналізує стан діяльності Центру та подає відповідні пропозиції з цього питання керівництву МГО.

2.1.4. Вивчає вітчизняну та міжнародну юридичну практику.

2.1.5. Розробляє пропозиції стосовно покращення діяльності Центру.

2.1.6. Складає графіки роботи Центру.

2.1.7. Забезпечує прийом, реєстрацію, облік, зберігання, підборку, відправлення звернень та інших документів Центру.

2.1.8. Виконує інші функції відповідно до завдань, передбачених Статутом МГО та дорученнями керівництва МГО.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань має право:

2.2.1. Одержувати у встановленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань.

2.2.2. Залучати працівників інших структурних підрозділів МГО для підготовки або розробки і здійснення заходів, які проводяться Центром відповідно до покладених на нього завдань.

2.2.3. Вносити Раді старійшин МГО пропозиції стосовно покращення діяльності МГО та Центру.

2.2.4. На умовах співпраці залучати працівників юридичних компаній, адвокатів до розгляду відповідних звернень осіб, які звернулися до Центру за отриманням правової допомоги.

2.3. Центр очолює директор Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Ради Старійшин за погодженням з Радою старійшин МГО у встановленому законодавством порядку, має вищу юридичну освіту.

2.4. Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади директором Центру у встановленому законодавством порядку і мають відповідати кваліфікаційним вимогам.

2.5. Директор та інші працівники Центру виконують обов’язки відповідно до затверджених посадових інструкцій.

2.6. Робота Центру проводиться відповідно до планів роботи МГО та Центру.

2.7. Директор Центру:

2.7.1. Забезпечує діяльність Центру.

2.7.2. Організовує та контролює роботу Центру, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання наказів, розпоряджень та інших рішень Загальних зборів Учасників МГО та керівництва МГО.

2.7.3. Забезпечує дотримання вимог виконавської дисципліни працівниками Центру.

2.7.4. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх повноважень.

2.7.5. Розподіляє обов’язки між працівниками Центру, визначає ступінь їх відповідальності, а також забезпечує дотримання працівниками Центру порядку і регламенту роботи МГО та Центру.

2.7.6. Подає Раді старійшин МГО пропозиції щодо покращення діяльності МГО та Центру.

2.7.7. Представляє в установленому порядку працівників Центру для заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.7.8. Планує роботу Центру, проводить наради з питань діяльності Центру.

2.7.9. Здійснює інші функції відповідно до доручень Ради старійшин МГО.

ІІІ. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

3.1. Для належної роботи Центру керівництво МГО виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

3.3. Графік прийому Центром осіб, які потребують безоплатної правової допомоги (додаток 1) вивішуються в приміщенні, у якому розміщений Центр, у місцях, зручних для вільного огляду.

3.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Центру, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.

3.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Центру.

3.6. Несвоєчасний початок прийому осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

3.7. Для забезпечення ефективної роботи Центру керівник МГО за поданням Центру залучає працівників МГО, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

3.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання додаткових видів правових послуг, аніж визначені пунктом 1.5 цього Положення, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй її подальші дії.

IV. Порядок розгляду звернень осіб

4.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 цього Положення, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Центру.

4.2. Центр у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 цього Положення, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

4.3. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

4.4. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Центру, Центр протягом п’яти календарних днів повинен повідомити про це особу, яка подала звернення.

4.5. Для реалізації своїх завдань працівники Центру мають право:

одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Центр, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у Центрі;

на заохочення керівником Центру за сумлінне виконання своїх обов’язків;

керівник МГО за поданням директора Центру може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.6. Працівники Центру зобов’язані:

 • здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених МГО, згідно із затвердженим графіком роботи;
 • дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень;
 • вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Центру по правову допомогу;
 • не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
 • приймати осіб, які звернулися до Центру, та розглядати порушені ними питання;
 • консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
 • дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
 • не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

4.7. Працівники Центру згідно із законодавством відповідальні:

 • за якість та повноту наданої правової допомоги;
 • за схоронність документів, які стосуються діяльності Центру.

_______

Контакти МГО «МИ УКРАЇНЦІ»:
Вул. Музейний перевулок 10 оф.506
Тел.: (044)360-31-22
094-925-01-22
066-61-90-165