Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №1 Засідання Ради Старійшин від 21 жовтня 2017 року

Всього членів Ради Старійшин: 33

Присутні: 18, відсутні: 15

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання заступників Голови Громадської організації та визначення напрямків їх діяльності.

2. Обрання Відповідального Секретаря ГО «МГО «Ми Українці».

3. Обрання адміністратора Школи успішного юриста «BenePeritum».

4.Закріплення членів Ради Старійшин відповідальними за діяльність  відокремлених підрозділів ГО в областях України.

5. Про внесення змін до Положення про членські та благодійні внески ГО «МГО «Ми Українці» та встановлення розміру членських внесків.

6. Про затвердження плану дій по виконанню першочергових завдань ГО «МГО «Ми Українці» на наступні 2 роки.

7. Різне.

ПИТАННЯ 1

Слухали:

Голову Ради Старійшин  Гармаш Катерину Григорівну, яка запропонувала обрати Першим заступником Голови Громадської організації «МГО «Ми Українці» - Горбунову Лідію Миколаївну; Заступником з гуманітарно-правового напрямку (гуманітарно-правові центри) – Арнаутову Лесю Михайлівну; Заступником з правозахисного напрямку – Корнієнко Марину Сергіївну; Заступником з культурно-патріотичного напрямку – Протчеву Тетяну Іванівну; Заступником з міжнародного напрямку - Санченко Алевтину Євгенівну; Заступником з екологічного напрямку – Шомпол Олену Анатоліївну; Заступником з просвітницького напрямку (Школа успішного юриста «Bene Peritum») - Ананьєва Євгена Анатолійовича; Заступником з питань взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими неурядовими організаціями – Даценко Тетяну Миколаївну.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Затвердити запропонований проект рішення (Додаток 1).

ПИТАННЯ 2

Слухали:

Голову Ради Старійшин  - Гармаш К.Г., яка запропонувала обрати відповідальним секретарем ГО «МГО «Ми Українці» Корнієнко Марину Сергіївну.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Обрати відповідальним секретарем ГО «МГО «Ми Українці»Корнієнко Марину Сергіївну

ПИТАННЯ 3

Слухали:

Голову Ради Старійшин  - Гармаш К.Г., яка запропонувала обрати адміністратором Школи успішного юриста«BenePeritum» Красовську Уляну Дмитрівну.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Обрати адміністратором Школи успішного юриста «BenePeritum»Красовську Уляну Дмитрівну.

ПИТАННЯ 4

Слухали:

Голову Ради Старійшин  Гармаш К.Г., яка запропонувала закріпити членів Ради Старійшин за областями наступним чином: АРК, м. Севастополь— Лісний Леонід Леонтійович, Вінницька область — Побужанська Анжела Василівна, Волинська область — Бачук Богдан Ярославович,  Дніпропетровська область — Гармаш Катерина Григорівна, Донецька область — Мурашов Андрій Юрійович,  Житомирська область — Беца Іван Іванович, Закарпатська область — Санченко Алевтина Євгенівна, Запорізька область — Калмиков Дмитро Миколайович, Івано-Франківська область — Красовська Уляна Дмитрівна, Київська область — Арнаутова Леся Михайлівна, Кіровоградська область — Клівець Василь Володимирович, Луганська область — Ромащенко Іван Олегович, Львівська область — Шестак Ігорь Юрійович, Логачов Віктор Іванович, Миколаївська область — Банчук Ярослав Арсенійович, Одеська область — Бондарчук Валентин Володимирович, Полтавська область – Даценко Тетяна Миколаївна, Рівненська область — Шупеня Валентин Миколайович, Сумська область — Шомпол Олена Анатоліївна, Тернопільська область — Корнієнко Марина Сергіївна, Харківська область — Бобровникова Наталія Пилипівна, Херсонська область — Конєв Олександр Петрович, Хмельницька область — Кузь Олександр Родіонович, Черкаська область — Горбунова Ірина Валеріївна, Магдич Віталій Петрович, Чернівецька область — Шупеня Микола Миколайович, Чернігівська область — Горбунова Лідія Миколаївна, м. Київ — Редун Микола Антонович, Протчева Тетяна Іванівна.

Слухали:

Шомпол О.А., яка запропонувала внести такі зміни до запропонованого варіанту закріплення членів Організації за областями: Харківська область — Шомпол О.А., Сумська область — Логачов В.І., Одеська область — Бобровнікова Н.П., Бондарчук В.В.

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Затвердити членів Ради Старійшин відповідальними за діяльність  відокремлених підрозділів ГО в областях України з урахуванням запропонованих змін (Додаток №2).

ПИТАННЯ 5

Слухали:

Голову Ради Старійшин  - Гармаш К.Г., яка запропнувала затвердити Положення  про членські та благодійні внески Громадської організації «МГО «Ми Українці» у новій редакції та встановити  розмір щомісячних членських внесків: 100 грн./міс. -для членів Ради Стрійшин та 30 грн./міс. - для інших членів ГО.

Голосували:

«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили:

Затвердити Положення  про членські та благодійні внески Громадської організації «МГО «Ми Українці» у новій редакції  (Додаток №3) та встановити наступний розмір щомісячних членських внесків: 100 грн./міс. - для членів Ради Старійшин та 30 грн./міс. - для інших членів ГО.

ПИТАННЯ 6

Слухали:

Голову Ради Старійшин  - Гармаш К.Г., яка запропонувала затвердити наступний План заходів на 2018 рік щодо виконання першочергових завдань МГО «Ми Українці» на 2018- 2019 роки:

1. Створити Одеське обласне відділення та не менше ніж по одному районному чи міському відділенню в кожній області.

Термін: до 01 серпня 2018 року.

Відповідальні:  Нехай С.В., Бондарчук В.В., Бобровнікова Н.П. керівники обласних відділень та члени Ради Старійшин МГО «Ми Українці» закріплені за відповідною областю.

2. Активізувати діяльність молодіжного крила організації, залучаючи молодь до діяльності відділень, та створити ініціативну групу молодих активістів при Раді Старійшин. Сприяти їх патріотичному, громадсько-політичному та професійному зростанню.

Термін: до 01вересня 2018 року.

Відповідальні: Магдич В.П., Корнієнко М.С.

3. Створити закордонні афілійовані організації не менше ніж у 2-х країнах, розширювати та інституціалізовувати співробітництво з неурядовими організаціями українців, які проживають за кордоном.

Термін: до 01 грудня 2018 року.

Відповідальні: Санченко А.Є., Калмиков Д.М., Протчева Т.

4. Створити Гуманітарно-правові центри для надання безоплатної правової допомоги у 5 областях України. Запровадити на базі Гуманітарно-правових центрів проведення тренінгів «Як захистити свої права» (особливо для громадян— учасників АТО та членів їх сімей, внутріншньо переміщених осіб, які потерпають внаслідок агресії Росії проти України). Запровадити мобільні (виїздні) центри надання правової допомоги.

Термін: до 10 грудня 2018 року.

Відповідальні: Арнаутова Л.М., Бачук Б.Я., Мурашов А.Ю.,  Бобровникова Н.П., Редун М.А., Бондарчук В.В.

5. Брати активну участь у реалізації державної та регіональної політики України шляхом входження представників організації до громадських рад міністерств та інших центральних та місцевих органів влади.

Термін: постійно.

Відповідальні: Гармаш К.Г., Даценко Т.М., ПротчеваТ.І., Лісний Л.Л.

6. Брати активну участь у реалізації державної екологічної політики України (щодо нормотворення, громадського управління, підвищення рівня екологічної освіти, культури та свідомості українців з питань безпеки довкілля та здоров’я людини).

Термін: постійно.

Відповідальні: Шомпол О.А., Банчук Я.А., Шестак І.Ю.

7. Активізувати роботу в рамках проекту «Україна майбутнього», розширюючи співпрацю з національними та іноземними державними і недержавними органами та організаціями, провести ряд круглих сторін і громадських слухань з актуальних питань життя суспільства, у т.ч. пов’язаних з реалізаціями Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (в частині зміцнення ролі громадянського суспільства у реалізації європейського вибору України).

Термін: до 01 грудня 2018 року

Відповідальні: Санченко А.Є., Ромащенко І.О., Кузь О.Р., Клівець В.В.

8. Активізувати роботу Інституту суспільних ініціатив МГО «Ми Українці». Зокрема, організувати широке експертне і громадське обговорення законотворчих ініціатив, які висуваються громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.

Термін: постійно.

Відповідальні: Беца І.І., Шупеня М.М., Шупеня В.М., Побужанська А.В.

9. Забезпечувати активну роботу Школи успішного юриста «BenePetitum», сприяти формуванню молодої еліти професіоналів у сфері права. Створити робочу групу, відповідальну за отримання грантів на правоосвітню діяльність

Термін: згідно графіку заходів затвердженому на 2018 рік.

Відповідальні: Горбунова Л.М., Ананьєв Є.А., Красовська У.Д., Санченко А.Є., Шомпол О.А., Мурашов А.Ю.

10. Відновити випуск газети «Ми всі Українці».

Термін: до 01 березня 2018 року

Відповідальні: Бобровнікова Н.П, Мурашов А.Ю., Конєв О.П., Соколовський В.І., Клівець В.В., Логачов В.І.

ОБГОВОРЕННЯ

Слухали:

Санченко Алевтину Іванівну, яка запропонувала, з метою активізації та відновлення освітнього напрямку а самедля функціонування проекту «Школа успішного юристу» «BenePeritum» звернутися за отриманням гранту.

Для реалізації  зазначеної мети необхідно створити робочу групу, яка візьме на себе підготовку документів для отримання гранту.

В ході обговорення було запропоновано наступні кандидатури: Гармаш К.Г., Горбунова Л.М.,  Ананьєв Є.А., Кросовська У.Д., Санченко А.І., Шомпол О.А.,                       Конрнієнко М.С.

Слухали:

Бобровникову Наталію Пилипівну, яка запропонувала створити редакційну колегію для оновлення та осучаснення Газети «Ми всі Українці».

В ході обговорення було запропоновано наступні кандидатури для членів редакційної колегії:  Гармаш К.Г., Конєв О.П., Бобровнікова Н.П,  Ананьєв Є.А. Мурашов А.Ю.,  Протчєва Т.І., Горбунова Л.М.

Окрім того запропонувала розповсюджувати Газету в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Голосували:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Вирішили:

1. Затвердити  План заходів на 2018 рік щодо виконання першочергових завдань МГО «Ми Українці» на 2018- 2019 роки з урахуванням пропозицій висловлених під час обговорення (Додаток № 4);

2. Створити робочу групу для вивчення питання щодо отримання гранту в запропонованому складі.

3. Створити редакційну колегію  Газети «Ми всі Українці» в запропонованому складі.

 

Голова Ради Старійшин                                                                                                                                               К.Г. Гармаш