Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Видавничий проект – Довідник «Українські організації в світі»

В межах проекту планується підготувати і видати довідник енциклопедичного типу «Українські організації в світі» в кількох томах, присвячений громадським об’єднанням закордонних українців. Потреба в такому виданні зумовлена відкритістю сучасного суспільства, багатовекторністю взаємодії українських громад у різних країнах світу та браком комплексного довідника про громадські об’єднання українців у зарубіжних країнах.  

До підготовки довідника (мова видання на першому етапі – українська, в перспективі – англійська) планується залучити науковців різних країн, представників громадських організацій, дипломатичних працівників, журналістів, бібліографів. 

Структура видання передбачає розташування статей (обсягом 0,5 – 1 друк. арк.) у загальному розділі та в розділах, присвячених окремим країнам, а також вступ, предметний, географічний та іменний покажчики. Кожна стаття міститиме обов’язкові елементи: історія створення організації, основні напрями діяльності, здобутки, видатні представники організації, наявність архіву та місце його зберігання, бібліографія, контактна інформація, адреса веб-сайту (для організацій, що діють нині). Видання передбачається ілюстрованим. 

Координатор проекту – Матяш Ірина, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Основні блоки Реєстру гасел Довідника «Українські організації в світі»:

 1. світові/європейські організації українців (Українська всесвітня координаційна рада, Світовий конгрес українців, Європейський конгрес Українців та ін.); 
 2. міжнародні українознавчі організації (Міжнародна асоціація україністів, Міжнародна асоціація «Україна і світове українство», Міжнародна асоціація українських етнологів та ін.); 
 3. українські наукові інституції/вищі навчальні заклади (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, Наукове товариство ім. Шевченка в США, Українська вільна академія наук, Канадський інститут українських студій, Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету (США), Український вільний університет у Мюнхені, Японська асоціації українознавства та ін.); 
 4. українські бібліотеки і музеї (Бібліотека та архів ім. Т. Шевченка в Лондоні, Українська бібліотека імені С.Петлюри в Парижі, Український музей в Нью-Йорку, Українсько-канадський музей-архів Альберти, Село спадщини української культури та ін.); 
 5. об’єднання закордонних українців (Державний орган самоврядування українців Угорщини, Конгрес українців Естонії, Асоціація українців в Республіці Ірландія, Об’єднання українців у Франції, Асоціація українців в Каталонії "Червона калина", Спілка українців у Португалії та ін.); 
 6. організації двостороннього співробітництва (Датсько-українське Товариство, Товариство "Українсько-грецька Думка",  Словацько-українське товариство, Фундація «Україна-США», Українсько-американська фундація Голодомору та ін.); 
 7. молодіжні організації українців (Спілка української молоді, Союз українських студентів Канади, Організація української молоді ПЛАСТ, Молодіжна організація «Асоціація молодих українців Республіки Молдова «Злагода», Спілка українських студентів Франції та ін.); 
 8. жіночі організації (Організація українських жінок у Великій Британії, Українська національна жіноча ліга Америки та ін.); 
 9. професійні організації (Асоціація українських і американських професіоналів, Товариство українських канадських професіоналістів і підприємців та ін.); 
 10. культурно-мистецькі об’єднання (Товариство української культури в Угорщині, Українське культурно-просвітницьке товариство «Дніпро»  (Латвія), Українська школа мистецтв (Франція), Школа українського танцю «Барвінок», Танцювальний ансамбль «Шумка», Канадська Капелла бандуристів, Хор імені О.Кошиця, Фестиваль писанки у Вегревілі (Канада), Асоціація культурного обміну «Україна» в Швейцарії);
 11. українські видавництва та видання (видавництво «Тризуб», журнал "Українське коріння",  газета "Європейський українець" та ін.); 
 12. українські правозахисні організації (Українсько-американська асоціація адвокатів, Українська громадська правозахисна організація громадян України в Італії «Оберіг»);   
 13. релігійні організації (Ліга Українських Католицьких Жінок, Українська Православна Церква в Канаді, Греко-католицька церква в Польщі, Асоціація українських католиків США у Провіденсі, Парафія Собору Св. Володимира Великого в Парижі та ін.);
 14. спортивні об’єднання.