Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Проект «Україна майбутнього»

Міжнародне громадське об’єднання “Ми Українці” започатковує проект  “Україна майбутнього”. До ініціювання проекту нас підштовхнули ті обставини що в  умовах наростаючої світової економічної кризи багато світових наукових авторитетів  заговорили щодо  необхідності розробки нової моделі економічного розвитку в  цілому. Зокрема  це передбачає і  зміну політичної парадигми у конструюванні нової  макроекономічної системи в якій маятник хитнеться від ринку до держави.

Визначальним  у цих підходах стає слово Модернізація. Тема модернізації, тема перегляду діючої моделі розвитку  стає базовим трендом в конструюванні нової макроекономічної моделі для нового посткризового світу. 

Україна повинна знайти своє місце у цьому новому посткризовому світі

Суть проекту

Актуалізація теми модернізації в суспільстві і серед політичних еліт. Необхідно ввести це поняття в політичний оборот країни і таким чином з одного боку мобілізувати інтелектуальну енергію думаючої частини еліти а з іншого співвіднести її з інтересами більшості людей.

Ціль проекту

Проект передбачає проведення ряду круглих столів та громадських слухань з актуальних питань життя суспільства та держави, які б дозволили виробити спільну громадську позицію по комплексу політичних, соціально-економічних,правових,законодачих,виховних , просвітницьких мір задля ефективного розв’язання соціальних та економічних проблем  та сприяли б  консолідації українського суспільства шляхом вирішення гострих етнополітичних, міжконфесійних та інших гуманітарних проблем, які існують на даний поточний політичний момент в країні.

Керівник проекту заступник голови Ради Старійшин - Віктор Горобчук

horobchuk@gmail.com, тел. 093 782-75-85