Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Рейтинг «Видатні українці сучасності»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради Старійшин
від 27 квітня 2013 року 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Рейтинг Міжнародної громадської організації «Ми Українці»
«Видатні українці сучасності»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.1. Рейтинг Міжнародної громадської організації «Ми Українці» (надалі МГО «Ми Українці») «Видатні українці сучасності» (надалі – Рейтинг) започатковано Міжнародною громадською організацією «Ми Українці» з метою вшанування суспільно значущих здобутків українців, що мешкають в Україні та за її межами.

1.2. Завдання Рейтингу – сприяти формуванню в українському суспільстві позитивних ідеалів, розвитку патріотичної свідомості, відродженню національних традицій в галузі культури та мистецтва.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Процедура визначення переможців Рейтингу здійснюється Вищою рейтинговою комісією та Експертною радою МГО «Ми Українці».

2.2. Вища рейтингова комісія є постійно діючим органом, який утворюється на громадських засадах у кількості не більше 11 осіб. Персональний склад Вищої рейтингової комісії та Експертної ради затверджує Рада Старійшин МГО «Ми Українці».

2.3. Експертна рада утворюється з числа осіб, як членів МГО «Ми Українці» так і запрошених фахівців, які мають досвід експертної роботи в відповідному напрямку у кількості не більше 7 осіб..

2.4. Засідання Вищої рейтингової комісії проводяться в міру необхідності ( але не рідше одного разу на квартал).

2.5. Експертна рада формує пропозиції з питань, які належать до її компетенції та надає відповідні висновки. Усі рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар Експертної ради.

2.6. Особи що стали лауреатами Рейтингу нагороджуються Відзнакою: отримують Диплом та Нагрудний знак єдиного зразка.

3. УМОВИ нагородження Відзнакою:

3.1. Відзнака присуджується громадянам України, представникам зарубіжного українства, які своєю діяльністю сприяють розвитку України.

3.2. Наявність власних суспільно значущих здобутків.

3.3. Кандидатами до номінації у Рейтингу можуть бути особи тільки цивільних спеціальностей.

3.4. Політична діяльність не є підставою для нагородження Відзнакою.

4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

4.1. Суспільне визнання досягнень претендента на Відзнаку.

4.2. Наукове та практичне значення особистих здобутків претендента на Відзнаку.

5. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ЛАУРЕАТІВ РЕЙТИНГУ

5.1. Суб’єктами висування лауреатами є особи, які відповідають зазначеним у Розділі 4 цього положення критеріям і поділяють мету та завдання Рейтингу.

5.2. Заявки на участь у Рейтингу подаються будь-якою ініціативною особою до місцевих відділень МГО «Ми Українці» в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в іноземних державах та безпосередньо до Вищої рейтингової комісії.

5.3. До заявки додається:

1) інформація про досягнення особи та фото-звіт ( за наявності) про його здобутки;

2) біографічні відомості та фото учасника рейтингу

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ

6.1. Вивчення матеріалів для вручення Відзнаки проводиться у два етапи. Перший – на обласному рівні. Другий – на всеукраїнському рівні.

6.2. Обласні відділення МГО «Ми Українці» не пізніше 10-денного терміну з моменту отримання заявки  для участі в рейтингу перевіряють документи на відповідність їх умовам та критеріям рейтингу та повідомляє заявника про результати розгляду.

6.3. Документи, які відповідають умовам та критеріям рейтингу надсилаються не пізніше 15- денного терміну до Вищої рейтингової комісії.

6.4.Вища рейтингова комісія має право передати заявку з документами до Експертної ради для надання відповідного висновку.

6.5.Вища рейтингова комісія після підсумкового обговорення приймає рішення щодо визначення переможців шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні.

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

7.1. Загальна кількість переможців та остаточне рішення щодо переможців рейтингу затверджується Радою Старійшин МГО «Ми Українці».

7.2. Відзначення переможців проходить в урочистій обстановці з одночасним врученням Нагрудного знаку та Диплома лауреата.

8. Прикінцеві положення

8.1.Здійснення організаційного забезпечення громадського рейтингу здійснюється Радою Старійшин МГО «Ми Українці» і місцевими відділеннями МГО «Ми Українці».

8.2. Відповідні кошториси для виготовлення Диплома та нагрудного знаку, а також урочистого нагородження ухвалюються Правлінням МГО «Ми Українці».

8.3. Зміни до даного Положення вносяться Рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці».