Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

«Ми Українці» підписали меморандум про співробітництво з Міжнародним благодійним фондом «Сонячний голос»

16 жовтня Міжнародна громадська організація "Ми Українці" підписала меморандум про співробітництво з Міжнародним благодійним фондом «СОНЯЧНИЙ ГОЛОС».

Сторони зобов’язуються співпрацювати на засадах взаємної вигоди для досягнення спільних цілей у відповідності до статутних завдань та інтересів кожної із Сторін.

Основними принципами співпраці Сторони визнають чесне партнерство, рівність, взаємний захист інтересів.

Пріоритетними напрямами співпраці Сторони вбачають такі:

  • спільне планування та координація творчих заходів МБФ «СОНЯЧНИЙ ГОЛОС» і МГО «Ми Українці»;
  • взаємне сприяння та співучасть у заходах сторін, що сприяють розвитку національної культури, а також культури національних меншин, зміцненню міжнаціональних і міжнародних контактів;
  • обмін інформацією щодо проектів сторін, що становлять спільний інтерес, а також важливих питань, що стосуються роботи МБФ «СОНЯЧНИЙ ГОЛОС» та МГО «Ми Українці»;
  • проведення спільної роботи у напрямку соціального захисту, морального заохочення і стимулювання творчої праці представників Сторін; 
  • взаємна участь представників Сторін у роботі дорадчих органів. 

17.10.2013