Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Легалізація українських свідоцтв у Посольстві Німеччини скасована

Відтепер в рамках візового процесу всі необхідні українські свідоцтва мають бути апостилізовані. Легалізація українських свідоцтв у Посольстві Німеччини скасована.

1. Апостиль заміняє легалізацію

Німеччина зняла своє застереження щодо приєднання України до «Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 05.10.1961 р. Таким чином ця Конвенція набула законної чинності у відносинах між Німеччиною та Україною з 22.07.2010.

На практиці це означає:

Українські офіційні документи, які мають подаватися до німецьких установ, з 22.07.2010 повинні мати штамп «Апостиль». Так само й німецькі документи, які з 22.07.2010 подаватимуться до українськиї установ, повинні мати апостиль (Apostille). Легалізація, яка була необхідна з боку Посольства Німеччини в Києві та Посольства

України в Берліні, з 22.07.2010 остаточно відміняється. Документи, легалізовані до цієї дати, не потребують апостилювання заднім числом.

2. Український апостиль на українських документах

Апостиль на українських офіційних документах Ви можете одержати в установах, уповноважених на це. Посольство Німеччини в Києві не може проставляти або замовляти українського апостилю.

Відповідно до статті 6 Конвенції Україна призначила такі установи, уповноважені для проставляння апостилю:

a) для судових і нотаріальних документів:

Міністерство юстиції України Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (вул. Артема, 73 м. Київ, 01001, Україна, Тел.: (044) 486 49 88, Факс: (044) 271 16 30, E-Mail: notarkontrol@minjust.gov.ua)

b) для документів актів цивільного стану громадян:

Міністерство юстиції України Департамент у справах цивільного стану громадян (вул. Артема, 73, м. Київ, 01001, Україна, Тел.: (044) 486 67 30, 486 67 16, E-Mail: zags@minjust.gov.ua)

c) для дипломів та інших документів про освіту:

Міністерство освіти й науки Відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (бульвар Тараса Шевченка, 27 а, м. Київ, 01001, E-Mail: mynystry@mon.gov.ua)

d) в усіх інших випадках, наприклад, у разі апостилювання довідок з місця проживання, лікарських заключень, податкових і пенсійних довідок, довідок про несудимість тощо:

Міністерство закордонних справ України Департамент консульської служби Відділ апостилю та витребування (вул. Велика Житомирська, 2, м. Київ, 01018, Україна, Тел.: (044) 238 16 69, Факс: (044) 253 12 66, E-Mail: cons_vld@mfa.gov.ua)

Міністерство закордонних справ України має свої представництва у наступних регіонах, які також можуть проставляти апостилі на документах, які входять до компетенції Міністерства:

Представництво МЗС України у Львові (вул. Винниченка,18, м. Львів, 79008, Україна, тел. (+38 0322) 235-64-78, факс (+38 0322) 235-62-55, e-mail: mfa_lv@mfa.gov.ua, mzs@ukrpost.ua)

Представництво МЗС України в Одесі (вул. Отрадна, 3, м. Одеса, 65012, Україна, тел. (+38 048) 722-44-03, 725-41-94, 729-68-43, 722-20-41, факс (+38 048) 725-86-37, e-mail: mfa_od@mfa.gov.ua, web-site: www.mfa.od.ua)

Представництво МЗС України в Сімферополі (просп. Кірова, 13, каб. 133, 134, м. Сімферополь, 95005, Україна, тел. (+38 0652) 25 20 08, тел. (+38 0652) 25 03 76, факс (+38 0652) 25 20 08, e-mail: mfa_cr@mfa.gov.ua, rmzs@ark.gov.ua, web-site: www.rmzs.crimea.ua

3. Німецький апостиль на німецьких документах 

Для німецьких документів апостиль проставляють німецькі установи. Німецький апостиль одержати через Посольство Німеччини не можна. Стосовно проставлення апостилю звертайтеся, будь ласка, до компетентної німецької установи. Яка установа компетентна – Ви можете довідатися від установи, яка видала відповідний документ.

Додаткова інформація 

Апостиль складається з усталеного тексту, який підтверджує вірність підпису, посаду і прізвище особи, яка підписувала документ, а також, якщо необхідно, справжність печатки чи штампу, яким засвідчено документ. Апостиль проставляється безпосередньо на документ або на аркуш паперу, приєднаний до документу.

Документи, видані дипломатичними або консульськими представниками чи документи, які стосуються торговельного обміну чи митних процедур, звільняються від підтвердження справжності, тобто для них не потрібен ані апостиль, ані легалізація.

4. Отримання документів про цивільний стан та інших документів в Україні

Видача оригінальних документів, дублікатів чи копій українських документів належить виключно до компетенції українських установ.

Oтримання документів про цивільний стан відбувається безпосередньо через відповідні РАГСи України.

Oтримання судових документів відбувається безпосередньо через відповідні суди.

Oтримання апостилю відбувається безпосередньо через компетентні українські інстанції: Ознайомтесь для цього з пунктом 2 цієї пам’ятки.

Вирішення питань колом осіб, яких це стосується Отримання свідоцтв, нотаріально засвідчених і судових документів через Посольство Німеччини в Києві відбувається лише за умови, коли самі особи, яких це стосується, або приватна місцева особа, що надає такі послуги, не можуть отримати цих документів у прийнятний спосіб. Ми просимо вашого розуміння того, що мовний бар’єр не може бути достатнім аргументом для використання закордонного представництва. Надання послуги може відбуватися шляхом уповноваження перекладацького бюро/перекладача.

Уповноваження особи, що надає послуги в Україні

Уповноваження адвоката в Україні становить оправдану альтернативу опрацюванням запитів. Нижче зазначені адвокатські контори, які є у списку адвокатських контор, з якими співпрацює Посольство і які можуть допомогти в отриманні документів:

ТОВ Ґьорліц & партнери (Контактна особа: Костянтин Лікарчук. Адреса: вул. Пимоненка, 13, корп. 6 A, оф. 13, 04050 Київ, Тел./факс: (0038 044) 230 25 71, (0038 044) 230 27 09, (0038 044) 494 49 33, (0038 044) 494 49 44, E-mail: info@goerlitz-partner.com)

Грищенко & партнери (Контактна особа: Дмитро Грищенко, Адреса: вул. Артема, 37-41, 3-й поверх, 04053 Київ, Тел.: (0038 044) 490 3707, E-mail: adm@gp.ua, Веб-сторінка: www.gp.ua)

ТОВ Рьодль & партнери (Контактна особа: Клаус Кесслер, Адреса: вул. Глибочицька, 40, 04050 Київ, Тел.: (0038 044) 586 23 03, Факс: (0038 044) 586 23 04, E-mail: klaus.kessler@roedl.pro, Веб-сторінка: www.roed l.com)

UKRAINE CONSULTING (Контактна особа: Свен Генніґер, Адреса: вул. Шовковична, 42-44, 01601 Київ, Тел.: (0038 044) 490 55 28, Факс: (0038 044) 490 55 29, E-mail: henniger @ ukraine – consulting.eu, Веб-сторінка: www.ukraine– consulting.eu)

УКРІНЮРКОЛЕГІЯ Юридична колегія і нотаріат (Контактна особа: Данило Курдельчук, Адреса: вул. Золотоворітська, 2-2A, 01034 Київ, Тел.:(0038 044) 288 03 91, 2345208, Факс:(0038 044) 279 28 35, 2465800, E-mail: admin@ukrinur.kiev.ua, Веб-сторінка: www.ukrinur.kiev.ua)

Зрозуміла річ, що Ви можете уповноважити також будь-яку іншу адвокатську контору, яка надає ці послуги.

Хто має право подавати заяву?

Заявник повинен доказати компетентному органу України свій правомірний інтерес стосовно видачі свідоцтва або документа і повинен бути в змозі надати детальні дані (повне прізвище, місце та дата, при можливості реєстраційний номер акту цивільного стану).

Мають право подавати заяву:

 • особа, про власні дані якої у реєстрі про цивільний стан йде мова; особа отримує офіційне свідоцтво;
 • родичі по прямій лінії, яким потрібна офіційна довідка; родинні стосунки при подачі заяви повинні бути документально підтверджені.

Додаткова інформація

Дублікати свідоцтв про смерть видаються тільки за заявою близьких родичів померлого.

Якщо Вам потрібна «Довідка про внесення змін і доповнень у реєстр про народження» батька або матері, то Ви повинні підтвердити свої родинні зв’язки, додаючи копію відповідного документу.

Дублікати свідоцтв про одруження не видаються, якщо шлюб уже розірвано.

Установи РАГСу видадуть Вам у такому випадку довідку, що містить такі дані: прізвище, ім’я та по батькові осіб, які уклали цей шлюб, їхні шлюбні прізвища, а такождату реєстрації та розірвання шлюбу.

Доказ розлучення – Якщо Ваш шлюб був розірваний за рішенням суду, то судове рішення, яке набуло чинності після 27.07.2010, є доказом розлучення – у цьому разі видача свідоцтва про розлучення починаючи, з 27.07.2010, більше не можлива.

Однак якщо Ваш шлюб був розірваний без участі суду, Ви не можете отримати судове рішення про розлучення. У цьому випадку Ви можете отримати в українському РАГСі, який засвідчив Ваше розлучення, свідоцтво про те, що Ваш

шлюб був розірваний без участі суду. Розлучені члени подружжя можуть попросити зазначити у їхніх внутрішніх паспортах, що шлюб було розірвано. Однак це не є обов’язковою умовою.

Доказ усиновлення – Усиновлення доказується шляхом представлення правочинного судового рішення про усиновлення і виданого на підставі цього рішення свідоцтва про народження. Після 27.07.2010 видача свідоцтв про усиновлення більше не можлива. Але також і до 27.07.2010 видача свідоцтв про усиновлення не була обов’язковою умовою – таке свідоцтво видавалося лише за побажанням прийомних батьків.

Справжність документу

Якщо у Вас є сумніви у справжності документу, то Ви маєте можливість подати заяву до відповідних українських органів на видачу дублікату цього документу і апостилювати наявний у Вас документ. Ознайомтесь для цього з пунктом 2 цієї пам’ятки. Апостиль є доказом справжності документу. Німецькі органи мають можливість у рамках взаємної допомоги адміністративних органів зв’язатися з нашим Посольством.

B становлення спадкоємців відбувається через сторону, якої це стосується, або через місцеву приватну особу, яка надає такі послуги (адресу адвокатського бюро див. нижче);

5. Отримання документів про цивільний стан та інших документів у Німеччині

З метою отримання документів про цивільний стан звертайтеся, будь ласка:

 • безпосередньо до компетентного німецького РАГСу, якщо народження, шлюб чи смерть були вже задокументовані в німецькому РАГСі,
 • до Посольства, якщо Ви подаєте заяву на отримання свідоцтва про народження для Вашої народженої в Україні дитини (і народження ще не задокументовано в німецькому РАГСі): див. нашу спеціальну пам’ятку про подання заяви на отримання першого німецького паспорта і заяви про народження дитини.

Які документи можна замовити у німецьких РАГСах?

 • свідоцтво про народження,
 • свідоцтво про укладення шлюбу,
 • свідоцтво про смерть,
 • засвідчені витяги з/копії з книги реєстрації народжень, шлюбів і смертей,
 • засвідчені копії книги шлюбно-сімейних записів,
 • довідки про носіння прізвища

Хто може замовити документи у РАГСі?

Документи і довідки можуть, у принципі, надаватися відповідно до § 62 Закону про

цивільний стан тільки зазначеному нижче колу осіб:

 • особі, якої стосуються запис,
 • подружжям, партнерам життя,
 • предкам і нащадкам (тобто, дітям, внукам, батькам, дідові і бабусі).

Довідка чи документ, що засвідчує цивільний стан, може видаватися іншим особам (напр. братам чи сестрам), якщо Ви:

 • подасте письмову довіреність правомочної особи або
 • доведете правдоподібність правового інтересу, тобто, ці особи повинні пояснити, чому знання відомостей цивільного стану іншої особи є для них необхідне для здійснення своїх прав або для захисту від домагань.

У якому РАГСі замовляються необхідні документи?

Книги реєстрації цивільного стану у Німеччині ведуться на місці події (народження, укладення шлюбу чи смерть). Тому свідоцтва про народження, укладення шлюбу чи смерть слід замовляти у тому РАГСі, який задокументував таку подію. Адреси РАГСів і часто навіть точні вказівки щодо замовлення документів Ви можете знайти в інтернеті на сайті відповідної місцевості.

Приклад: Хто народився у Штуттґарті і хоче замовити свідоцтво про народження, звертається до РАГСу Штуттґарта, оскільки там було задокументовано народження.

Адреса знаходиться на сайті www.stuttgart.de

Які документи можна замовити у Берліні у РАГСі „Standesamt I in Berlin“?

РАГС „Standesamt I in Berlin“ у Берліні може видати документи цивільного стану, якщо:

 • події цивільного стану відбулися за межами Федеративної Республіки Німеччина і відповідна подія справді задокументована у РАГСі „Standesamt I in Berlin“,
 • документація є у наявності серед ведених у РАГСі „Standesamt I in Berlin“ реєстрових і актових книг з колишніх східних німецьких земель або серед консульських і колоніальних реєстрів, продовжених у РАГСі „Standesamt I in Berlin“,
 • існує запис у реєстрі життєвих партнерських зв’язків, що ведеться з 2009 року.

Бланки замовлень Ви знайдете на сайті РАГСу „Standesamt I in Berlin“:

http://www.berlin.de/standesamt1/urkunden/index.html

Адреса: Standesamt I in Berlin, Sch?nstedtstr. 5, 13357 Berlin (Mitte)

тел.: + 49 30 90 269-0, факс: + 49 30 90 269-5245, E-Mail: info.Stand1@labo.berlin.de

(Питаннями документування подій цивільного стану, що трапилися у Берліні, відає відповідний берлінський районний РАГС, а не РАГС „Standesamt I in Berlin“).

Як замовляються документи у РАГСі?

У будь-якому випадку Ваш запит щодо видачі документу слід подавати у письмовій формі, щоб службовець РАГСу зміг документально переконатися у правомочності отримання цього документу. В деяких РАГСах документи можна замовити електронною поштою або за допомогою бланку в режимі он-лайн.

Ваше замовлення повинно містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я і поштова адреса замовника,
 • реєстраційний номер і рік документування у РАГСі,
 • мета використання,
 • вид і кількість замовлених документів,
 • кого стосуються замовлені документи (усі імена, прізвища при народженні,
 • дата і місце народження для свідоцтв про народження, дата і місце укладення шлюбу для свідоцтв про укладення шлюбу, дата і місце настання смерті для свідоцтв про смерть),
 • родинний зв’язок (якщо документ стосується не Вас особисто),
 • підпис замовника.

Як отримати документи?

Як правило, замовлені документи Ви можете:

 • забрати власноруч у РАГСі,
 • отримати, давши доручення іншій особі забрати їх або
 • попросити переслати на Вашу поштову адресу.

Скільки коштує видача документів і як здійснюється оплата?

Розмір державного збору РАГСів залежить від правових приписів земель і тому різний у кожному компетентному РАГСі. (Наприклад, РАГС „Standesamt I in Berlin“ стягує за свідоцтво про народження збір у розмірі 10 євро, за кожний наступний і одночасно виданий примірник того самого документу – 5 євро.)

У принципі, разом з надісланим Вам бажаним документом Ви отримаєте рахунок на оплату збору, проте від Вас можуть вимагати і передоплати.

Для отримання з Німеччини довідки про реєстрацію за місцем прописки прохання звертатися безпосередньо до компетентного німецького бюро прописки, а для отримання судових рішень – безпосередньо до компетентного німецького суду.

Посольство у Києві не причетне до отримання документів.

10.02.2011