Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №7 VI З'їзду Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

 Протокол №7

VІ З’їзду Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

м. Київ, вул. В.Васильківська, 57/3                                                                                                         30.09.2017

Обрано на Зїзд – 55 делегатів

Взяли участь у роботі Зїзду - 40  делегатів

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря З’їзду.

2. Про підсумки діяльності Громадської організації «МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по вересень 2017 року. (Доповідач:  голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.)

3. Про зміну найменування громадської організації та затвердження нової редакції Статуту МГО «Ми Українці». (Доповідач:  заступник Голови Ради Старійшин  - Арнаутова Л.М.)

4. Про затвердження нового  складу  Ради Старійшин МГО «Ми Українці». (Доповідач: заступник голова Ради Старійшин  - Шомпол О.А.)

5. Про обрання голови  Ради Старійшин МГО «Ми Українці». (Доповідач: голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.)

6. Про затвердження нового складу Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці» та обрання голови Контрольно-ревізійної комісії. (Доповідач:  голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.)

7. Про затвердження першочергових завдань  МГО «Ми Українці» на наступні 2 роки. (Доповідач: новообрана Голова Ради Старійшин)

8. Про уповноваження особи для виконання представницьких функцій щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Регламент роботи:

Час для доповіді – до 15 хв.,

для виступів – до 5 хв.,

для запитання – до 1 хв.,

для відповіді на запитання – до 2 хв.

Завершити роботу з’їзду до 14.00

 

1.  По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Горбунову Л.М., яка запропонувала обрати Головою З’їзду себе, а Арнаутову Л.М. обрати  Секретарем.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає. «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою З’їзду – Горбунову Л.М..

Секретарем З’їзду -  Арнаутову Л.М.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М., щодо підсумків діяльності МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по вересень 2017р.

ВИСТУПИЛИ:

Заступники голови  Ради Старійшин Санченко А.Є. та Шомпол О.А., які проінформували з’їзд  про роботу проведену по міжнародному та екологічному напрямку відповідно. Делегати запропонували взяти інформацію про підсумки діяльності  МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по вересень 2017р. до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти» – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію про підсумки діяльності МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по вересень 2017 року до відома.

3. По третьому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Арнаутову Л.М., яка запропонувала, враховуючи зміни до чинного законодавства змінити найменування громадської організації таким чином, щоб зберегти абревіатуру  «МГО», а  саме: слова «Міжнародна громадська організація» замінити на слова «Міжнародне гуманітарне об’єднання». Запропонувала затвердити таке найменування: Громадська організація «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці». 

Також, враховуючи зміну найменування громадської організації та вимоги чинного Закону України «Про громадські об’єднання» запропонувала затвердити Статут МГО «Ми Українці» в новій редакції,. Проект Статуту вже обговорювався на засіданні Ради Старійшин, був розміщений на сайті організації і всі мали змогу ознайомитися та подати свої пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

3.1.Змінити найменування організації  та затвердити таке найменування: Громадська організація «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці»; Скорочене найменування: ГО «МГО «Ми Українці»;

3.2.Затвердити Статут Громадської організації «Міжнародне гуманітарне об’єднання  «Ми Українці» в новій редакції (додається)

4. По четвертому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Заступника  Голови Ради СтарійшинМГО «Ми Українці» - Шомпол О.А., яка запропонувала обговорити персональний  склад Ради Старійшин  МГО «Ми Українці», який вже був рекомендований на засіданні Ради Старійшин з невеликими змінами які відбулися під час підготовки цього питання до розгляду на з’їзді. Проект рішення щодо персонального складу є у всіх делегатів. Запропонувала  затвердити  склад Ради Старійшин у кількості 33 осіб.

ВИСТУПИЛИ:

Банчук Я.А., Арнаутова Л.М. які підтримали кандидатури до складу Ради Старійшин. Клівець В.В. який запропонував себе для включення до Ради Старійшин, враховуючи, що він з 2013 року був  членом Ради Старійшин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити новий склад Ради Старійшин МГО «Ми Українці» у кількості 33 осіб.

4.2.Обрати в Раду Старійшин персонально:

1.Гармаш Катерина Григорівна; 2.Ананьєв Євген Анатолійович; 3.Арнаутова Леся Михайлівна; 4.Бачук Богдан Ярославович; 5.Банчук Ярослав Арсенійович; 6.Беца Іван Іванович; 7.Бобровникова Наталія Пилипівна; 8.Бондарчук Валентин Володимирович; 9.Горбунова Лідія Миколаївна; 10.Горбунова Ірина Валеріївна; 11.Дьяченко Степан Архипович; 12.Даценко Тетяна Миколаївна; 13.Калмиков Дмитро Миколайович; 14.Клівець Василь Володимирович; 15.Конєв Олександр Петрович; 16.Корнієнко Марина Сергіївна; 17.Красовська Ульяна-Іванна Дмитрівна; 18.Кузь Олександр Радіонович; 19.Лісний Леонід Леонтійович; 20.Логачов Віктор Іванович; 21.

Магдич Віталій Петрович; 22.Мурашов Андрій Юрійович; 23.Нехай Сергій Віталійович; 24.Побужанська Анжела Василівна; 25.Протчева Тетяна Іванівна; 26.Редун Микола Антонович; 27.Ромащенко Іван Олегович; 28.Санченко Алевтина Євгенівна; 29.Соколовський Валентин Іванович; 30.Шестак Ігор Юрійович; 31.Шомпол Олена Анатоліївна; 32.Шупеня Валентин Миколайович; 33.Шупеня Микола Миколайович.

5. По пятому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М, яка у зв’язку зі сплином п’ятирічного терміну свого головування у Раді Старійшин запропонувала обрати новою  Головою Ради Старійшин  МГО «Ми Українці» - Гармаш Катерину Григорівну. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Ради Старійшин Громадської організації «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці» - Гармаш Катерину Григорівну.

6. По шостому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М., яка повідомила, що Голова Контрольно-ревізійної комісії Гасюк Т.В., не відповідає на дзвінки та не виходить на зв'язок і звіт про роботу КРК не надала. У звязку з вищезазначеним запропонувала затвердити новий склад КРК та обрати голову КРК.

Горбунова Л.М. запропонувала включити до членів Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці»: Шереметьєву Л.А., Духоту О.О. та Малихіну Н. І. Головою було запропоновано обрати  Шереметьєву Ларису Анатоліївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

 УХВАЛИЛИ:

6.1.Включити до членів Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці»: Шереметьєву Л.А., Духоту О.О., Малихіну Н.І.

6.2.. Обрати головою КРК Шереметьєву Ларису Анатоліївну.

7. По сьомому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Новообрану Голову Ради Старійшин - Гармаш К.Г., яка запропонувала затвердити Першочергові завдання  МГО «Ми Українці» на наступні 2 роки.  Проект цього рішення знаходиться у всіх делегатів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

7.1. Затвердити першочергові завдання  Громадської організації «МГО «Ми Українці» на наступні  2 роки,  з врахуванням пропозицій делегатів (додається).

8. По восьмому   питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Банчука Я.А., який запропонував уповноважити Гармаш Катерину Григорівну  провести належну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – Міжнародну громадську організацію «Ми Українці», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40, «Проти»  – немає, «Утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити Гармаш Катерину Григорівну (громадянку України, паспорт СО 701527, виданий 20 вересня 2001 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві) провести належну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – Міжнародну громадську організацію «Ми Українці» , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  

На З’їзді більше питань не розглядалося,  З’їзд вважається закритим.

Всі делегати, що були присутні на цьому З’їзді , були належним чином, у передбачений Статутом Міжнародної громадської організації «Ми Українці» та чинним законодавством України строк та спосіб, повідомлені про час і місце проведення З’їзду та порядок денний цього З’їзду, а також попередньо ознайомились з усіма питаннями, що розглядалися на цьому З’їзді, та всіма необхідними документами.

Кожен делегат З’їзду згоден з прийнятими рішеннями, що викладені у цьому протоколі, та не має ніяких заперечень щодо порядку скликання та проведення З’їзду.

Голова З’їзду                                                                                                                                  Горбунова Л.М.

Секретарь  З’їзду                                                                                                                           Арнаутова Л.М.