Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №5 V З'їзду МГО "Ми Українці"

 

Протокол №5

 

V Зїзду Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

 

м. Київ, вул. Бастіонна, 11                                                                 25.04.2015р

Обрано на з’їзд – 61 делегат

Взяли участь у роботі зїзду – 32 делегати

 

 Порядок денний:

 

1.       Про підсумки діяльності МГО «Ми Українці» за період 2013 – 2015 р.р.;

Доповідає:  Голова Ради Старійшин; співдоповідають заступники Голови;

2.       Першочергові завдання МГО «Ми Українці» на 2015 – 2017 р.р.;

Доповідає пропозиції : Голова Ради Старійшин ;

3.       Оновлення  складу керівних органів  МГО «Ми Українці».

Доповідає: Перший заступник Голови Ради Старійшин;

4.       Різне

 

 Регламент роботи:

 

Час для доповіді – до 15 хв., для виступів – до 5 хв., для запитання – до 1 хв., для відповіді на запитання – до 2 хв.

Завершити роботу зїзду до 15.00

1.1.Слухали:

 Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М., щодо підсумків діяльності МГО «Ми Українці» за період 2013 – 2015 р.р.;

 

Виступили:

1.  Голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунова Лідія Миколаївна, яка проінформувала про діяльність МГО «Ми Українці» за період 2013 – 2015 років. 

За цей час:

-          Започатковано рубрику на сайті МГО «Ми Українці» «Онлайн безоплатна правова консультація»;

-         Створено групу в соціальній мережі «Гуманітарно - правовий центр», де надається інформація про графік роботи Гуманітарно – правового центру та роз’яснення чинного законодавства;

-         Затверджено Положення про громадський рейтинг «Видатні українці сучасності»;

-         Затверджено Положення про Інтелект – клуб: «Майбутнє України»;

-         Затверджено Положення про Інститут суспільних ініціатив Міжнародної громадської організації «Ми Українці»;

-         Створено структурний підрозділ МГО «Ми Українці» : Школа успішного юриста «BenePeritum» та затверджено Положення про Школу успішного юриста.

 

2.  Перший заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Бачук Богдан Ярославович, який проінформував про  створення нових гуманітарно-правових центрів по Україні, а також про виконану роботу існуючих гуманітарно-правових центрів.

 

1.2. Ухвалили:

1.2.1 Взяти інформацію про підсумки діяльності МГО «Ми Українці» за період 2013 року – по квітень 2015 року до відома.

 

1.3. Голосували:

«за»-  32 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

2.1. Слухали:

 Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Лідію Миколаївну, яка запропонувала делегатам затвердити першочергові завдання МГО «Ми Українці» на 2015 – 2017 роки.

Так, зокрема, затвердити такі Першочергові завдання:

 - Продовжувати розширювати мережу відділень організації шляхом створення не менш 10-ти районних і міських відділень у всіх областях України;

- Розбудовувати молодіжне крило організації, залучаючи молодь до діяльності відділень, та створити ініціативну групу молодих активістів при Раді Старійшин. Сприяти їх патріотичному, громадсько-політичному та професійному зростанню ;

- Створити закордонні відділення або афілійовані організації не менше ніж у 10-ти країнах, розширювати та інституціалізовувати співробітництво з неурядовими організаціями українців, які мешкають за кордоном;

- Створити Гуманітарно-правові центри для надання безоплатної правової допомоги у всіх областях України. Запровадити на базі Гуманітарно-правових центрів проведення тренінгів «Як захистити свої права» (особливо для громадян – учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які потерпають внаслідок агресії Росії проти України);

- Брати активну участь у реалізації державної та регіональної політики України шляхом входження представників організації до громадських рад міністерств та інших центральних та місцевих органів влади;

- Брати активну участь у реалізації державної екологічної політики України (щодо нормотворення, громадського управління, підвищення рівня екологічної освіти, культури та екологічної  свідомості українців з питань безпеки довкілля та здоров’я  людини);

- Організувати роботу Інтелект-клубу «Майбутнє України» за тематичними секціями: «Бізнес середовище», «Культурне та творче середовище», «Наукове середовище»;

- Активізувати роботу в рамках проекту «Україна майбутнього»,  розширюючи співпрацю з національними та іноземними державними і недержавними органами та організаціями, провести ряд круглих столів і громадських слухань з актуальних  питань життя суспільства, у т.ч. пов’язаних з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (в частині зміцнення ролі громадянського суспільства у реалізації європейського вибору України);

- Активізувати роботу Інституту суспільних ініціатив МГО «Ми Українці». Зокрема, організовувати широке експертне і громадське обговорення законотворчих ініціатив, які висуваються громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства;

- Забезпечувати роботу Школи успішного юриста «BenePeritum», сприяти формуванню молодої еліти професіоналів;

- Розбудовувати молодіжне крило організації, залучаючи молодь до діяльності відділень, та створити ініціативну групу молодих активістів при Раді Старійшин. Сприяти їх патріотичному, громадсько-політичному та професійному зростанню;

- Створити Гуманітарно-правові центри для надання безоплатної правової допомоги у всіх областях України. Запровадити на базі Гуманітарно-правових центрів проведення тренінгів «Як захистити свої права» (особливо для громадян – учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які потерпають внаслідок агресії Росії проти України) ;

   - Брати активну участь у реалізації державної екологічної політики України (щодо нормотворення, громадського управління, підвищення рівня екологічної освіти, культури та екологічної  свідомості українців з питань безпеки довкілля та здоров’я  людини);

  - Активізувати роботу в рамках проекту «Україна майбутнього»,  розширюючи співпрацю з національними та іноземними державними і недержавними органами та організаціями, провести ряд круглих столів і громадських слухань з актуальних  питань життя суспільства, у т.ч. пов’язаних з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (в частині зміцнення ролі громадянського суспільства у реалізації європейського вибору України);

  - Активізувати роботу Інституту суспільних ініціатив МГО «Ми Українці». Зокрема, організовувати широке експертне і громадське обговорення законотворчих ініціатив, які висуваються громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства;

   - Забезпечувати роботу Школи успішного юриста «BenePeritum», сприяти формуванню молодої еліти професіоналів.

 

2.2. Ухвалили:

2.2.1.Затвердити Першочергові завдання  МГО «Ми Українці» на  2015 – 2017 роки.

 

2.3. Голосували:

«за» - 32,  «проти» - 0, «утримались» - 0.


3.1. Слухали:

Першого Заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Бачука Богдана Ярославовича, який запропонував оновити склад Ради Старійшин  МГО «Ми Українці», у зв’язку з тим, що деякі члени Ради Старійшин не можуть приймати активну участь у роботі організації. Також, до роботи Ради Старійшин включилось багато активних членів організації.

Відповідно до рекомендацій Ради Старійшин із складу може бути виведено 6 осіб: Ведмідський В.М., Гаврилов Ю.В., Ільницький М.С., Плаксюк Ю.О., Салій І.М., Тищенко В.Г. по причині неможливості ними виконувати обов’язки членів МГО «Ми Українці», в зв’язку з великою загрузкою по основному місцю роботи. Крім того, 2 члени Ради Старійшин: Горобчук В.Ю. та Горобцов В.О. померли.

 

3.2. Ухвалили:

3.2.1.Виключити з членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці»:  

Ведмідського В.М., Гаврилова Ю.В., Ільницького М.С., Плаксюка Ю.О.,

Салій І.М., Тищенко В.Г..

 

3.3.Голосували:

«за» - 32,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.1. Слухали:

Першого Заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Бачука Богдана Ярославовича, який запропонував включити до Ради Старійшин  МГО «Ми Українці» 8 осіб, які попередньо були обговорені на засіданнях Ради Старійшин: Арнаутову Л.М., Горбунову І.В., Гуйван Н.І., Логачова В.І., Ромащенка І.О., Левашова Д.О., Ломаку Л.Б., Шупеню В.М.


3.2.1. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» : Арнаутову Лесю Михайлівну, Горбунову Ірину Валеріївну, Гуйван Наталію  Іванівну, Логачова  Віктора  Івановича, Ромащенка Івана Олегович, Левашова Дмитра Олексадровича, Ломаку Людмилу Борисівну, Шупеню Валентина Миколайовича.

3.3.1. Голосували:

«за» - 32,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.2. Слухали:

Першого Заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Бачука Богдана Ярославовича і Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Лідію Миколаївну щодо оновлення складу Правління МГО «Ми Українці». Запропоновано кількісний склад у кількості 9 осіб. Крім того, враховуючи оновлення складу Ради Старійшин, для більш ефективної роботи Правління, пропонується оновити персональний склад Правління. А саме : виключити із складу Правління: Бачука Б.Я., Горбунову Л.М. Дьяченко С.А., Бобровникову Н.П.,Тимчука П.Н.,Тищенко В.Г., Шестака І.Ю., Шомпол О.А.

 

Включити до складу Правління:

1. Арнаутова Леся Михайлівна;

2. Беца Іван Іванович;

3. Горбунова Ірина Валеріївна;

4. Гуйван Наталія Іванівна;

5. Ломака Людмила Борисівна;

6. Ромащенко Іван Олегович;

7. Шупеня Валентин Миколайович.

 

3.1.3. Ухвалили:

Затвердити склад Правління МГО «Ми Українці» у кількості 9 осіб. Виключити із складу Правління:

Бачука Б.Я., Горбунову Л.М. Дьяченко С.А., Бобровникову Н.П.,Тимчука П.Н.,Тищенко В.Г., Шестака І.Ю., Шомпол О.А.


Обрати до складу Правління:

1. Арнаутова Леся Михайлівна;

2. Беца Іван Іванович;

3. Горбунова Ірина Валеріївна;

4. Гуйван Наталія Іванівна;

5. Ломака Людмила Борисівна;

6. Ромащенко Іван Олегович;

7. Шупеня Валентин Миколайович.

 

3.3.4. Голосували:

«за» - 32,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

4.1. Слухали:

Лісного Леоніда Леонтійовича, який запропонував визнати Російську Федеративну Республіку агресором по-відношенню до України, а також ДНР і ЛНР терористичними організаціями.

 

4.2. Ухвалили:

Визнали Російську Федеративну Республіку агресором по-відношенню до України,  а  ДНР і ЛНР терористичними організаціями.

 

4.3. Голосували:

«за» - 32,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

 

 

Головуючий                                                                                           Гобрунова Л.М.

 

Секретар                                                                                                Майчук І.І.