Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Протокол №4 IV З’їзду МГО «Ми Українці»

м. Київ, вул. М.Грушевського 30/1
02.06.2013р.

Обрано на З’їзд – 90 делегатів
Взяли участь у роботі З’їзду – 56 делегатів

Порядок денний:

  1. Про підсумки діяльності МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по травень 2013 року. (Доповідач: голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.)
  2. Про затвердження першочергових завдань МГО «Ми Українці» на поточний рік. (Доповідач : перший заступник Голови Ради Старійшин Бачук Б.Я.)
  3. Про оновлення складу Ради СтарійшинМГО «Ми Українці». (Доповідач: голова Ради Старійшин Горбунова Л.М.)
  4. Про оновлення складу Правління МГО «Ми Українці». (Доповідач: Заступник Голови Правління Тимчук П.Н.)
  5. Про оновлення складу Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці». (Доповідач: голова КРК Гасюк Т.В.)
  6. Різне

Регламент роботи:

Час для доповіді – до 15 хв., для виступів – до 5 хв., для запитання – до 1 хв., для відповіді на запитання – до 2 хв.

Завершити роботу з’їзду до 14.00

1.1.Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Горбунову Л.М., щодо підсумків діяльності МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по травень 2013р.

Виступили:

1. Перший заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Бачук Б.Я., який проінформував про 6 створених гуманітарно-правових центрів по Україні, а саме 3 гуманітарно-правових центра в Києві, включаючи ГПЦ при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, ГПЦ у Коломиї, ГПЦ в Севастополі та ГПЦ у Прилуках.

2. Заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Матяш І.Б., яка надала інформацію по 2-м проектам:  «З Шевченком у серці» -виставка, яка пройшла у музеї М.Грушевського 12 квітня, також планується спільно з музеєм М.Грушевського провести інтелектуальні вечори. Проект   «Організації українців у світі» - довідник, який буде включати всі українські організації, діаспори тощо. Конференція стосовно цього проекту відбудеться в жовтні-листопаді 2013 року.

3. Заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»-  Горобчук В.Ю., який проінформував щодо проекту «Україна майбутнього».

4. Заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»- Шестак І.Ю., який  надав звіт щодо проведеного конкурсу журналістів на краще висвітлення тематики «Ми Українці».

5. Заступник Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»- Шомпол О.А., яка проінформувала про результати маніторингу екологічного стану, відповідно на подані запити до державних установ. Обговорення цієї проблематики відбудеться восени на круглому столі в рамках проекту «Україна майбутнього».

1.2. Ухвалили:

1.2.1 Взяти інформацію про підсумки діяльності МГО «Ми Українці» з квітня 2012 року по травень 2013 року до відома.

1.3. Голосували:

«за»-  56 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

2.1. Слухали:

Першого заступника Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» - Бачука Б.Я., який запропонував делегатам затвердити першочергові завдання МГО «Ми Українці» на поточний рік, відповідно до запропонованого проекту

Виступили з пропозиціями:   Соколовський В.І.,     Салій І.М.,     Василенко А.С.. Ігрунов Л.П.,     Шестак І.Ю.

2.2. Ухвалили:

2.2.1.Затвердити першочергові завдання  МГО «Ми Українці» на поточний рік,  з врахуванням пропозицій виступаючих.

2.3. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1. Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горбунову Л.М., яка запропонувала оновити склад Ради Старійшин  МГО «Ми Українці», у зв’язку з тим, що деякі члени Ради Старійшин не можуть приймати активну участь у роботі організації. Також, відповідно до протоколу III З’їзду МГО «Ми Українці» до роботи Ради Старійшин включилось багато активних членів організації.

Відповідно до рішення Ради Старійшин із складу було виведено 4 особи: Андрусяк В.Д., Пенкін В.М., Гнатюк В.М., по причині неможливості ними виконувати обов’язки членів, в зв’язку з великою загрузкою по основному місцю роботи, та  Гумен А.Б. - за відсторонення від роботи МГО «Ми Українці», та за його негідну поведінку.

3.2. Ухвалили:

3.2.1.Виключити з членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці»: Андрусяка В.Д., Пенкіна В.М, Гнатюка В.М., Гумена А.Б.

3.3.Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.1. Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горбунову Л.М., яка проінформувала, що Рада Старійшин розглядала питання про виключення з членів Ради Старійшин Ходаковського В.М. Враховуючи, що Ходаковський В.М., на час розгляду був головою Київського міського відділення, було прийнято рішення розглянути це питання після проведення Конференції Київського міського відділення. Відповідно до протоколу Конференції Київського міського відділення Ходаковський В.М. звільнений з посади голови Київського міського відділення. Рада Старійшин  рекомендувала виключити з членів Ради Старійшин Ходаковського В.М., за негідну поведінку, наклеп, за самоуправні дії, які не пов’язані із статутною діяльністю нашої організації.

Виступили:

Шестак І.Ю. про те, що Ходаковського В.М. потрібно виключити не тільки з членів Ради Старійшин, а й з членів МГО «Ми Українці»

Плаксюк Ю.О., з пропозицією подати інформацію про негідну поведінку  Ходаковського В.М. до Деснянської державної районної адміністрації, де він є секретарем Громадської ради.

3.2.1. Ухвалили:

Виключити Ходаковського В.М. з членів Ради Старійшин та  з членів МГО «Ми Українці».

3.3.1. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.2.Слухали:

Почесного Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Дьяченко С.А., з пропозицією виключити з членів Ради Старійшин  МГО «Ми Українці»: Дьяконова І.П., Гунькова А.В.

3.2.2. Ухвалили:

Виключити з членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці»: Дьяконова І.П., Гунькова А.В.

3.3.2. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.3.Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горбунову Л.М., яка запропонувала змінити кількісний склад Ради Старійшин МГО «Ми Українці», збільшивши його до 35 осіб.

3.2.3. Ухвалили:

Затвердити склад Ради Старійшин МГО «Ми Українці» у кількості 35 осіб.

3.3.3. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.4.Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горбунову Л.М., яка запропонувала включити до Ради Старійшин  МГО «Ми Українці»12 осіб, які попередньо були прийняті на засіданнях Ради Старійшин: Беца І.І., Гаврилова Ю.В., Горобчука В.Ю., Ільницького М.С., Матяш І.Б., Плаксюка Ю.О., Побужанську А.В., Проданчука М.Г., Протчеву Т.І., Салія І.М., Соколовського В.І., Шупеню М.М.

3.2.4. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» : Беца І.І., Гаврилова Ю.В., Горобчука В.Ю., Ільницького М.С., Матяш І.Б., Плаксюка Ю.О., Побужанську А.В., Проданчука М.Г., Протчеву Т.І., Салія І.М., Соколовського В.І., Шупеню М.М.

3.3.4. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.5.Слухали:

Першого заступника  Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Бачука Б.Я., з пропозицію включити до членів Ради МГО «Ми Українці» Мурашова А.Ю.

3.2.5. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Мурашова А.Ю.

3.3.5. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.6.Слухали:

Заступника  Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Шомпол О.А., з пропозицію включити до членів Ради МГО «Ми Українці» Клівця В.В.

3.2.6. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Клівця В.В.

3.3.6. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.7.Слухали:

Заступника  Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Шестака І.Ю., з пропозицію включити до членів Ради МГО «Ми Українці» Богуславську Л.Д.

3.2.7. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Богуславську Л.Д.

3.3.7. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.8.Слухали:

Заступника  Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горобчука В.Ю., з пропозицію включити до членів Ради МГО «Ми Українці»  Санченко А.Є.

3.2.8. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Санченко А.Є.

3.3.8. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

3.1.9.Слухали:

Голову Ради Старійшин МГО «Ми Українці» – Горбунову Л.М., яка запропонувала включити до Ради Старійшин  МГО «Ми Українці» Сальваровську Н.І.

3.2.8. Ухвалили:

Включити до членів Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Сальваровську Н.І.

3.3.9. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

4.1. Слухали:

Заступника Голови Правління МГО «Ми Українці» – Тимчука П.Н., який запропонував виключити з членів Правління МГО «Ми Українці», враховуючи що відповідно до Статуту члени Правління одночасно є членами Ради Старійшин: Гумена А.Б., Ходаковського В.М., Пенкіна В.М., а також Чорного О.Л., в зв’язку з тим, що він не має змоги приймати участь у засіданнях Правління. Ні разу не був присутнім ні на засіданні Правління, ні на засіданні Ради Старійшин. Заступник Голови Правління МГО «Ми Українці» Тимчук П.Н., запропонував включити до членів Правління таких кандидатур: Бачука Б.Я.,Горобчука В.Ю., Побужанську А.В., Шестака І.Ю.

4.2.Ухвалили:

Виключити з членів Правління МГО «Ми Українці»: Чорного О.Л., Гумена А.Б., Пенкіна В.М., Ходаковського В.М.

Включити до членів Правління МГО «Ми Українці»: Бачука Б.Я., Горобчука В.Ю., Побужанську А.В., Шестака І.Ю.

4.3. Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

5.1.Слухали:

Голову Контрольно-ревізійної комісії Гасюк Т.В., яка запропонувала виключити з членів Контрольно-ревізійної комісії: Гордієнко Д.І., Дашко В.В., включити до членів Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці»:Шереметьєву Л.А., Духоту О.О.

5.2. Ухвалили:

Виключити з членів Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці»: Гордієнко Д.І., Дашко В.В.

Включити до членів Контрольно-ревізійної комісії МГО «Ми Українці»: Шереметьєву Л.А., Духоту О.О.

5.3.Голосували:

«за» - 56,  «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

Головуючий Гобрунова Л.М.

Секретар Дзюба Н.В.